DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Preostali dio, onaj koji je Komisija za nacionalizaciju ostavila bivšem
vlasniku »Šumarskog doma« tj. današnjem Savezu inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, i koji ga koristi za svoje društvene
i stručne potrebe, kao i za smještaj svojeg kolektivnog članstva.


Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo, odnosno današnji Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, osnovan je prije 130 godina
(1846 g.) i smatra se najstarijim šumarskim društvom u ovom dijelu
Evrope. To je dobrovoljno udruženje građana, koje okuplja u članstvo Saveza
tehničke kadrove šumarstva i drvne industrije Hrvatske i spada u najaktivnije
stručno članstvo centralnog Saveza inženjera i tehničara Hrvatske
(Berislavićeva ul. br. 6).


Potpisani Savez, putem svojih teritorijalnih Šumarskih društava (18 društava
na području SR Hrvatske) sa sjedištima u većim šumarskim centrima
i općinama, u kojem je učlanjeno preko 2.150 inžnjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, ide u korak s tekovinama naše revolucije i Titove
samoupravne socijalističke zajednice. Dobrovoljno i sa entuziazmom radi
na očuvanju, unapređenju šuma, kao i na propagandi i popularizaciji šumarstva,
zaštiti čovjekove okoline i si.


U cilju što jačeg i šireg angažiranja u izgradnji naše socijalističke samoupravne
zajednice, napose privrednih grana šumarstva i drvne industrije,
Savez svoje članstvo potiče putem organiziranja stručnih kongresa, savjetovanja,
naučnih simpozija, stručnih predavanja i tečajeva, ekskurzija, društvenih
skupština, plenuma i si.


Značajna se aktivnost Saveza očituje u izdavačkoj djelatnosti: objavljivanjem
znanstvenih i praktičnih stručnih djela, udžbenika, časopisa, praktičnih
priručnika, popularnih edicija iz područja šumarske propagande i si.


U cilju što jačeg i šireg angažiranja u izgradnji naše socijalističke samouprane
zajednice, napose privrednih grana šumarstva i drvne industrije,
Savez svoje članstvo potiče putem organiziranja stručnih kongresa, savjetovanja,
naučnih simpozija, stručnih predavanja i tečajeva, ekskurzija, društvenih
skupština, plenuma i si.


Značajna se aktivnost Saveza očituje u izdavačkoj djelatnosti: objavljivanjem
brojnih znanstvenih i praktičnih stručnih djela, udžbenika, časopisa,
praktičnih priručnika, popularnih edicija iz područja šumarske propagande
i si.


Značajnu je i veliku ulogu odigrao naš ŠUMARSKI LIST, kojega Savez


— bez prekida — izdaje već punih 100 godina (1876 g.). Šumarski je list
— uz Liječnički vjesnik — najstariji stručni časopis na području SFRJ i
u ovom djelu Evrope, koji je na svojih 51.000 stranica stručnog i društvenog
sadržaja znatno pridonio usavršavanju šumarskih stručnih kadrova i udario
temelje organiziranom i znanstvenom pristupu šumarstvu.
Za što uspješniji rad potpisanom Savezu potreban je daljnji prostor
kako bi mogao pristupiti realizaciji svojih zadataka, koje je zacrtala i usvojila
87. redovna skupština održana 16. XII. 1976. g.


Na spomenutoj skupštini donesen je zaključak da se odmah pristupi —
u Godini zaštite čovjekove životne i radne okolice — osnivanju snažnog CENTRA
ZA PROPAGANDU I POPULARIZACIJU ŠUMARSTVA unutar Saveza.


343