DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 83     <-- 83 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


NAZIV OBRASCA Oznaka


— broj
A) Štampano u arcima


Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — — — — _ _ _ — — _ i
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — 2
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — — — — — — Hl—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim Šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — — — — — — — — 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — — — — — _ _ _ 38
— Šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — — — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — 41
— zaštite šuma — — __ — — — — — — — — A2
— uređivanja šuma ___ — _ — ___ — _ 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne Šume) — — — — — — 44—a
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa ________________ Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — Sp—2
Plan sporednih proizvoda — — — _ _ — — — _ — — — Pl_Sp
Plan pušumljavanja — — — — — — — — — — — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — _ _ — — _ — pi__r-
Plan njege rmadika _ _ _ _ _ _ — _ — _ — __ Pl—ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pl—čišć.
Plan zaštite šuma _ _ _ ___ — _ _ _ _ — — Pl—zš
Plan lovne privrede — — — -— — — — — — — _ _ pi—iov.
Plan vlastite režije _ _ _ _ — — — — — — — __ Pl—rež.
Plan investicija ______________ Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda _ _ — _ — — _ _ Pl—zb.
B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti — — — — — — — — — — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — — — 36—a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — _ _ _ _ _ — _ _ _ _ 54—a
Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — _ _ 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova _ _ _ _ _ _ 53
Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 53—a
Paševnica 25x3 listova — — — __ — _ — — _ _ _ 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — — — 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g9
Specifikacija otpreme — 50x3 listova _ _ — _ _ _ _ — — 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — — — — — —
D) Dnevnik rada službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12x17 cm


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije HRVATSKE, ZAGREB


— Mažuranićev trg 11, tel. br. 444-206