DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 8     <-- 8 -->        PDF

KOJIM SE (SAVEZU) DAJE PRAVO U POGLEDU KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA
SPOMENUTIM DIJELOM ZGRADE, A RADI OSTVARIVANJA
NJEGOVIH DRUŠTVENO-STRUCNIH CILJEVA PREDVIĐENIH STATUTOM
SAVEZA I PREDLOŽENIM PLANOM RADA.


Ovu našu molbu obrazlažemo slijedećim činjenicama: Dvokatnu zgradu
»Šumarski dom« s glavnim pročeljem i ulazom u ul. 8 maja 1945 br. 82
i s dva bočna krila tj. istočno krilo s ulazom iz Mažuranićevog trga 11 i
zapadno bočno krilo s ulazom iz Perkovčeve br. 5 izgradilo je 1898. g. članstvo
Hrvatsko-slavonskog Šumarskog Društva (današnji Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske) bez pomoći tadanjih državnih
vlasti, s mnogo truda i uz najsložniji rad šumarske struke. Troškovi
izgradnje ovoga doma su iznosili 116.000 forinti i pokriveni su bili vlastitim
sredstvima društva, članskim doprinosom i podizanjem zajma kod Brodske
imovne općine u Vinkovcima u iznosu od 70.000 forinti uz 2% kamata
i rokom otplate kroz 28 godina.


»Šumarski dom« je izgrađen 1898. g. i u njegove prostorije uselila je
ŠUMARSKA AKADEMIJA i tu ostala sve do 1919. godine. Akademija je
koristila gotovo čitavu zgradu za smještaj učionica i nastavnih kabineta.
U glavnom gradu Hrvatske Akademije je djelovala kao sastavni dio tadanjeg
Mudroslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, a 31. VIII. 1919. godine prerasla
je u Šumarski odjel samostalnog Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Novo-osnovani Šumarski odjel nastavio je u »Šumarskom
domu« započeti rad na osposobljavanju vlastitih sinova za budući praktični
i znanstveni rad u šumarstvu.


1946. godine Šumarski je fakultet odselio u Maksimir (Šimunska broj
25), dok se u slobodni dio prostorija uselio Elektrotehnički fakultet, a preostali
dio prostora koristilo je Šumarsko Društvo Hrvatske za svoju obimnu
i razgranatu društvenu-stručnu djelatnost, kao i za rad Instituta za šumarska
i lovna istraživanja.


1959. godine Komisija za nacionalizaciju pri NO općine Donji grad —
Zagreb donijela je — pod brojem: 04´KN-609/8-1959 od 17. 4. 1961. g. — rješenje
kojim je polovina zgrade »Šumarski dom« nacionalizirana i postala
društveno vlasništvo. Istodobno je spomenuta Komisija za nacionalizaciju,
rješenjem pod istim brojem ,ostavila tadanjem Šumarskom Društvu Hrvatske
dio poslovnih prostorija u prizemlju, I. i II. katu, kao i u podrumu, koje su
upisane u zemljišne knjige kao vlasništvo navedenog društva (Saveza).


Sadašnji korisnici prostorija u nacionaliziranom dijelu zgrade (zapadni
dio »Šumarskog doma« od glavnog pročelja u ul. 8. maja br. 82, kao i bočni
dio u Perkovčevoj ulici br. 5) jesu:


čisti poslov. prostor u m


1. Tehnološki fakultet — organ, kemija koristi 249,69
2. Institut za drvo — Zagreb 292,67
3. Institut za zemlje u razvoju 220,99
4. Centar za kulturu grada Zagreba 50,60
Svega: 813.95


(Poslovni prostor 813,95 ms + podrumski prostorije 238,86 m´-= 1.052,81 m2)


342