DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Prema vrstama najbogatiji se parko


vi: Valpovo, Park kulture u Osijeku, Vukovar
— Borovo, Našice, Ilok itd.«
Na 142 stranice ove knjige uz tekst
nalazi se i 52 fotografije bilo parkova
bilo pojedinih vrsta, 9 karti i 2 »priloga
«.


Prilozi su:


— Pregled vlastelinstava u Slavoniji
u prvoj polovini 18. st. (do 1745), s historijom
vlasništva i selišnog opsega posjeda
i
— Pregled veleposjeda u Slavoniji
1902. prema podacima J. Krške**, s oznakom
vlasnika i veličine zemljišta (imanja
s preko 900 ha).
U svom prijedlogu za zaštitu novih
objekata prirode dr Rauš predviđa i dva
drvoreda jablana (sada zapravo samo
jedan, jer je drugi, u selu Široko Polje,
posječen). Međutim stavljanje drvoreda
jablana pod posebnu zaštitu (po odredbama
Zakona o zaštiti prirode) može
doći u obzir samo ako su mlađi (ispod
50 godina), jer je jablan kraćeg životnog
vijeka (oko 80 godina) te se zbog sušenja
ili truleži debla mora sjeći. Tako
nestaje i drvored jablana na potezu Vi


** Kako autor nije u cijelosti citirao izvor
to ga sada saopćavamo. To je samostalna publikacija
(knjižica) izdana posebno na hrvatskom
a posebno na njemačkom jeziku J.
Kršk e : Statistika i šematizam veleposjednika
u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1902.
To je, za sada, i jedini izvor za veličinu šumskog
posjeda većine veleposjednika na području
Hrvatske (Hrvatske i Slavonije).


J. Radić: BILJE BIOKOVA,
Makarska, 1976.
»BILJE BIOKOVA« J. Radića druga
je knjiga u ovom desetljeću o bilju i
vegetaciji ove planine (prethodna je F.
Kušana: BIOKOVO izašla 1971. — vidi
i Š. list br. 1—2/1974). Autor je ovu knjigu
namijenio, kako piše u uvodu, da
»posluži kao smotra bilja što ga je ljudsko
oko na Biokovu i njegovu podnožju
do sada zapazilo i kao poticaj da se
istražuje i pronalazi dosad nezapaženo«.


rovitica — Suhopolje. Autor predlaže za
posebnu zaštitu i park u Županji«, kojeg,
međutim, nije obradio u ovoj knjizi.


»Popis posebno zaštićenih objekata
prirode u Slavoniji i Baranji« (str. 130)
dopunjujemo u kategoriji spomenika prirode
sa skupinom od desetak stabala
među kojima i jasen var, pendula, pavlonija,
sofora, tisa, mirisna borovica, kiseli
ruj i obični bor) oko školske zgrade
u Noskovačkoj Dubravi (opć. Podr.
Slatina), stavljenih pod zaštitu 1969.
god.


Autor je ovaj svoj rad »prvenstveno
namijenio svim ljubiteljima prirode« ali
i »stručnjacima: vrtlarima, š u-
m a r i m a, agronomima, biolozima, ekolozima,
genetičarima, prosvjetnim
radnicima, arhitektima kao i svima radnim
organizacijama i radnim ljudima
širom naše zemlje« (str. 8). I neka
se nađe u rukama svih nabrojenih, pa
čitajući je dopune svoje poznavanje ovog
dijela naše kulturne baštine i prirode.


Ovaj informativni prikaz završavamo
sa željom, da se i za druge krajeve Hrvatske
nađu »lancmani« (Rauš je rodom
iz Sotina kraj Vukovara) koji će obraditi
parkove svoga područja (Zagorja,
Istre, Dalmacije i dr.). Ujedno smatramo
da bi trebalo koristiti i materijale
(konzervatorske dokumentacije) koje je
za niz parkova prikupio Republički zavod
za zaštitu prirode u Zagrebu, a koji
gotovo bez izuzetka predstavljaju mrtvi
kapital i po tome, što su u izradu tih
konzervatorskih dokumentacija utrošena
i znatna novčana sredstva, a i rada.


O. Piškorlć
Ova knjiga od 238 stranica sadrži:


— Sistematski popis biljaka koje rastu
na biokovoskom području, odnosno
području od rijeke Cetine (na potezu
od Trilja do Omiša) na zapadu i rijeke
Neretve (od Metkovića do Ploča) na istoku
te linije Trilj — Imotski — Vrgorac
— Metković prema unutrašnjosti i
i obale Jadranskog mora;
— Literaturu,
— Summarium (na latinskom jeziku)
413