DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 77     <-- 77 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Prof, dr Fran Kušan: VELEBITSKI BOTANIČKI
VRT (1480 m) — STRUČNI
VODIČ. Izdavač: Gradski muzej Senj
i Senjsko muzejsko društvo, Senj god.
1971.


Tisak: Grafičko poduzeće »Tipograf«,
Rijeka — Sušak. Format C-5, kartonski
uvez. Cijena 10,00 din.


U impozantnom životnom djelu našega
uglednog botanika, preminulog prof,
dr Frana Kušana, predstavljao je istaknutu
zaokupljenost osnutak botaničkih
vrtova s osobitim sadržajem i namjenom.
Po izvornoj zamisli, izboru biljaka
i biljnih skupina te načinu oblikovanja
vrtova postao je svjetski poznat vrt Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, koji u čast njegova
osnivača danas nosi naslov: Botanički
vrt »Fran Kušan« (v. Š. L, 9 — 10. 1973.).


Među različitim vrtovima predstavljaju
osobitost planinski botanički vrtovi
(alpinski vrtići, alpinumi) s biljkama iz
planinskih i pretplaninskih predjela. Takvi
su, primjerice u našoj zemlji, »Juliana
« u dolini Trente, na Trebeviću kod
Sarajeva i, kao najmlađi, »Velebitski botanički
vrt« podno Zavižana u sjevernom
Velebitu. Osnovan je godine 1967.
na poticaj F. Kušana, a uz stalnu i svesrdnu
(aktivnu i materijalne) pomoć i
podršku kolektiva Šumskog gospodarstva
Senj i Šumarije Krasno.


Prirodne značajke, cvjetana, raslinstvo
i višestruka znanstveno-popularna namjena
tog vrta su opisani u Stručnom
vodiču, koji obuhvaća 31 stranicu, uključiv
13 različitih ilustracija (6 fotografija,
3 karte, 1 tabela, 3 vegetacijska
profila). Ovitak Vodiča ukrašava stilski
izrađen crtež velebitske degenije, koja
je simbol Velebitskoga botaničkog vrta
i rezervata.


U sadržaju te publikacije su izdvojena
slijedeća poglavlja i podnaslovi:


Predgovor


Uvod"


Uvjeti života u vrtu — Klimatske prilike,
Oblici tla i njihova svojstva.


Biljni pokrov (Najvažnije biljne zajednice)
— Smrekove šume, Bukove šume,
Klekovina planinskog bora, Pretplaninski
grmovi i visoke zeleni, Travnjaci (livade,
pašnjaci, pretplaninske goleti),
Biljke stijena i točila, Biljke kamenih
točila.


Osvrt
Velebiler Alpengarten im Modrić dolac
unter dem Veliki Zavižan — D;e
Lebensbedingungen im Garten, Pflanzendecke.
Koristeći rezultate i spoznaje vlastitih
i drugih prirodoznanstvenih, tipoloških i
sličnih istraživanja i kartiranja u Velebitu,
F. Kušan je u Stručnom vodiču sažeto
opisao bioekološke značajke Modrić
doca i bližeg okoliša, koji predstavljaju
jezgru botaničkog vrta a ujedno i bitne
osobitosti nežive i žive prirode pretplaninskih
krajeva Velebita.
Samonikle biljke i biljne zajednice
predstavljaju osnovni inventar i vrijednost
Velebitskoga botaničkog vrta i re
zervata, koji se stalno povećavaju donošenjem
i uzgajanjem velebitskog bilja.
Prema pisanju autora ... vrt je namije


PROF.ĐR FRAN KUSAN


STRUČNI VODIČ