DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 76     <-- 76 -->        PDF

UNAPREĐENJE TURIZMA


Države sudionice!


Svjesne doprinosa međunarodnog turizma
jačanju uzajamnog razumijevanja
među ljudima, boljem upoznavanju s
ostvarenjima drugih zemalja u raznim
oblastima, kao i ekonomskom, socijalnom
i kulturnom napretku;


Priznajući da postoji povezanost između
razvoja turizma i mjera koje se poduzimaju
u drugim oblastima privredne
aktivnosti;


Izražavajući svoju namjeru da potiču
razvoj turizma kako na individualnoj,
tako i na kolektivnoj osnovi, naročito:


— poticanjem poboljšanja turističke
infrastrukture i suradnje u toj oblasti;
— poticanjem ostvarenja zajedničkih
turističkih projekata, podrazumijevajući
i tehničku suradnju, naročito ako na to
ukazuju teritorijalna blizina i usklađenost
turističkih interesa;
— poticanjem razmjene informacija,
uključujući odgovarajuće zakone i propise,
studije, podatke i dokumentaciju
u vezi s turizmom, i poboljšavajući statistike
u cilju njihovog lakšeg uspoređivanja,;
— razmatranjem u pozitivnom duhu
pitanja dodjele financijskih sredstava za
turistička putovanja u inozemstvo, vodeći
računa o svojim ekonomskim mogućnostima,
kao i pitanja u vezi s dokumentima
potrebnim za ta putovanja
imajući na umu druge odredbe o turizmu
usvojene na konferenciji;
— olakšavanjem djelatnosti stranih
putničkih agencija i stranih kompanija
za prijevoz putnika na planu unapređivanja
međunarodnog turizma;


— poticanjem turizma izvan glavne sezone;
— razmatranjem mogućnosti razmjene
stručnjaka i studenata u oblasti turizma,
u cilju poboljšanja njihovih kvalifikacija;
— poticanjem održavanja konferencija
i simpozija o planiranju i razvoju turizma;
Smatraju poželjnim da se izrade, na
odgovarajućem međunarodnom planu i
u suradnji s nadležnim nacionalnim organima,
detaljne studije o turizmu, naročito:


— usporedna studija o statusu i djelatnosti
putničkih agencija kao i o načinu
poboljšanja njihove međusobne suradnje;
— studija o problemima koji nastaju
uslijed sezonske koncentracije godišnjih
odmora, a imajući na umu kao krajnji
cilj poticanje turizma u izvansezoni;
— studije o problemima koji nastaju
u regijama u kojima je turizam nanio
štetu čovjekovoj sredini.
Smatraju isto tako da bi zainteresirane
strane mogle imati želju da prouče
slijedeća pitanja:


— jednoobraznost hotelske klasifikacije;
i
— turističke marš-rute koje povezuju
dvije ili više zemalja.
Nastojat će osigurati, gdje je to moguće,
da razvoj turizma ne nanese štetu
čovjekovoj sredini i umjetničkom, historijskom
i kulturnom nasljeđu u njihovim
zemljama;


— nastavit će suradnju na polju turizma
na bilateralnom i multilateralnom
planu u cilju postizanja gore navedenih
ciljeva.
R. A.