DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 75     <-- 75 -->        PDF

c) FORME I METODE SURADNJE


Države učesnice izjavljuju da će se
problemi koji se odnose na zaštitu i unapređenje
čovjekove sredine rješavati
kako na bilateralnoj tako i na multilateralnoj
osnovi, posebno regionalnoj i
subregionalnoj, punim korištenjem načina
i oblika postojeće suradnje. One će
razviti suradnju u oblasti čovjekove sredine,
naročito vodeći računa o slokholmskoj
deklaraciji o čovjekovoj sredini, o
odgovarajućim odlukama Generalne
skupštine Ujedinjenih naroda i Praškoj
konvenciji Ekonomske komisije UN za
Evropu o problemima čovjekove sredine.


Države učesnice su riješene da se suradnja
u oblasti čovjekove sredine ostvaruje
naročito putem:


— razmjene naučnih i tehničkih podataka,
dokumentacije i rezultata istraživanja,
podrazumijevajući i informacije]
o metodama određivanja eventualnih
posljedica tehničkih ili privrednih djelatnosti
na čovjekovu sredinu;
— organiziranja konferencija, simpozija
i sastanaka stručnjaka;


— razmjene naučnih radnika, specijalista
i stažista;
— zajedničke izrade i izvršenja programa
i projekata koji se odnose na
razne probleme zaštite čovjekove sredine;
— usklađivanja, kada je to pogodno i
potrebno, kriterija i normi za zaštitu čovjekove
sredine, naročito da bi se izbjegle,
u oblasti trgovine, eventualne
teškoće koje mogu proisteći iz napora
usmjerenih na rješavanje ekoloških problema
povezanih s proizvodnim postupcima
i s potrebom da se odgovori izvjesnim
zahtjevima za kvalitetom industrijskih
proizvoda, s gledišta čovjekove
sredine;
— konzultacije koje su zainteresirane
zemlje ugovorile i koje se odnose na
različite aspekte zaštite čovjekove sredine,
naročito u vezi s problemima koji
bi mogli dovesti do posljedica na međunarodnom
planu.
Države učesnice će razviti takvu suradnju
između ostalog:


— potičući, kao jedan od načina da
se sačuva i unaprijedi čovjekova sredina,
postepeni razvoj, kodifikaciju i provođenje
međunarodnog prava, podrazumije


vajući i od njih usvojena načela i standarde,
koji se odnose na zagađenost i
druga oštećenja koja čovjekovoj sredini
nanose djelatnosti unutar zakonodavstva
ili pod kontrolom država i koje nanose
štetu drugim zemljama i regijama;


— podržavajući i pomažući provođenje
odgovarajućih međunarodnih konvencija
koje su usvojile, naročito onih
koje imaju za cilj preventivu i borbu
protiv zagađenja mora i slatkih voda,
preporučujući državama ratificiranje već
potpisanih konvencija i razmatrajući
mogućnost pristupanja drugim sličnim
konvencijama kojima još nisu pristupile;
— preporučujući uključivanje kada je
to pogodno i moguće, raznih oblasti suradnje
u program rada Ekonomske komisije
Ujedinjenih naroda za Evropu,
podržavajući spomenutu suradnju u okvirima
ove komisije i Programa Uje^
dinjenih naroda za čovjekovu sredinu i
vodeći računa o radu drugih nadležnih
međunarodnih organizacija čiji su članovi;
— šire koristeći, za sve vrste suradnje,
već raspoložive podatke iz nacionalnih
i međunarodnih izvora, podrazumijevajući
i kriterije usvojene na međunarodnom
planu i koristeći mogućnosti i
sredstva raznih nadležnih međunarodnih
organizacija.
Države učesnice izražavaju svoju suglasnost
u vezi s dalje navedenim preporukama
koje se odnose na posebne
mjere:


— razviti, koristeći međunarodnu suradnju,
široki program kontrole i procjene
prijenosa na velike daljine zagađivača
zraka, počinjući sa sumpornim
dioksidom i prelazeći eventualno i na
druge zagađivače, i u tom cilju voditi
računa o osnovnim elementima programa
suradnje ustanovljenim na sastanku
stručnjaka održanom u Oslu u decembru
1974. godine na poziv Norveškog instituta
za istraživanje atmosfere;
— preporučiti da se, u okviru Ekonomske
komisije Ujedinjenih naroda za
Evropu, izradi studija o propisima i stečenom
iskustvu koje se odnosi na aktivnost
vlada da u svojim zemljama unaprijede
sredstva za efikasno predviđanje
posljedica privrednih djelatnosti i razvoja
tehnologije na čovjekovu sredinu,
409