DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Smatrajući poželjnom periodičnu razmjenu
gledišta i informacija o naučnoj
politici, posebno o općim problemima
usmjeravanja i rukovođenja istraživanjem
i o pitanju boljeg korištenja krupne
naučne i eksperimentalne opreme na
osnovu suradnje;


Preporučuju da se razvijanjem suradnje
u oblasti nauke i tehnike iskoristi
u punoj mjeri postojeća praksa dvostrane
i višestrane suradnje, posebno suradnje
regionalnog ili subregionalnog karaktera,
kao i oblici i metode suradnje opisani
u ovom dokumentu;


Preporučuju dalje da se na efikasniji
način iskoriste mogućnosti i sredstva postojećih
međunarodnih organizacija, međuvladinih
i nevladinih, koje se bave naukom
i tehnikom, kako bi se poboljšala
razmjena informacija i iskustava kao i
drugi oblici suradnje u oblastima od zajedničkog
interesa, na primjer:


— u Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih
naroda za Evropu, proučavanje mogućnosti
proširenja multilateralne suradnje,
vodeći računa o modelima projekata i
istraživačkog rada korištenih u raznim
međunarodnim organizacijama; mogućnosti
organiziranja konferencija, seminara,
studijskih i radnih grupa, kao što su
one u kojima bi sudjelovali i mladi učenjaci
i stručnjaci iz oblasti tehnologije
pored uglednih stručnjaka iz svoje
oblasti;
— sudjelovanjem u određenim međunarodnim
programima naučne i tehničke
suradnje, podrazumijevajući programe
Uneska i drugih međunarodnih organizacija,
kroz nastojanje za stalnim
napredovanjem ka ciljevima tih programa,
naročito programima UNISIST-a
koji se odnose uglavnom na orijentaciju
politike informiranja, stručne savjete,
doprinos informiranju i obradu podataka.
ČOVJEKOVA SREDINA


Države učesnice,


Potvrđujući da su zaštita i unapređenje
čovjekove sredine kao i zaštita prirode
i racionalno korištenje prirodnih
rezervi u interesu sadašnjih i budućih
generacija jedan od najvažnijih zadataka
za postizanje ljudskog blagostanja i
privrednog razvoja svih zemalja, i da
mnogi problemi čovjekove sredine, posebno
u Evropi, mogu efikasno da se
riješe samo širom međunarodnom suradnjom,


Konstatirajući da svaka od država učesnica,
u skladu s principima međunarodnog
prava, treba da osigura, u duhu
suradnje da aktivnosti na njenom teritoriju
ne prouzrokuju oštećenje čovjekove
sredine u drugoj zemlji ili u regijama
koje se nalaze izvan granica nacionalnih
zakonodavstava.


Smatrajući da uspjeh politike u oblasti
čovjekove sredine pretpostavlja da
sve kategorije stanovništva i sve društvene
snage, svjesne svoje odgovornosti,
pridonose zaštiti i unapređenju sredine,
što zahtijeva trajnu i potpunu odgojnu
akciju u tom pogledu, naročito kod omladine,


Potvrđujući da iz stečenog iskustva
proizlazi da privredni razvoj i tehnički
progres moraju biti usaglašeni sa zaštitom
čovjekove sredine i očuvanjem historijskih
i kulturnih vrijednosti: da je
donošenje preventivnih mjera najbolje
sredstvo da se izbjegne oštećenje čovjekove
sredine; i da ekološka ravnoteža
mora da bude očuvana prilikom korištenja
prirodnih rezervi.


a) CILJEVI SURADNJE


Dogovorile su se o slijedećim ciljevima
suradnje, a naročito:


— da proučavaju, u cilju njihovog rješavanja,
probleme čovjekove sredine koji
su, po svojoj prirodi, multilateralnog, bilateralnog,
regionalnog ili subregionalnog
značenja; isto tako, da potiču razvoj
inter-disciplinarnog pristupa problemima
čovjekove sredine;
— da povećaju efikasnost nacionalnih
i međunarodnih mjera u pogledu zaštite
čovjekove sredine, uspoređujući i, ako
je to potrebno, usklađujući metode za
prikupljanje i analize činjenica, proširujući
poznavanje fenomena zagađenosti i
racionalno korištenje prirodnih rezervi,
razmjenom informacija, usklađivanjem
definicija i usvajanjem, koliko je to moguće,
zajedničke terminologogije u oblasti
čovjekove sredine;
— da poduzmu potrebne mjere za približavanje
politika iz oblasti čovjekove
sredine i, ako je potrebno i moguće, za
njihovo usklađivanje;
— da potiču, kada je to moguće i pogodno,
napore na nacionalnom i međunarodnom
planu njihovih zainteresiranih
organa, poduzeća i tvrtki za razvoj, proizvodnju
i usavršavanje opreme namijenjene
kontroli, zaštiti i unapređenju čovjekove
sredine.
407