DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 72     <-- 72 -->        PDF

vanja kemijske tehnologije, naročito prerade
materijala; praktična primjena najnovijih
dostignuća kemije u industriji,
građevinarstvu i drugim oblastima privrede;


6. Meteorologija i hidrologija
Meteorološka i hidrološka istraživanja,
uključujući i metode prikupljanja, procjene
i prenošenja podataka i njihovo
korištenje u cilju meteoroloških i hidroloških
prognoza;


7.
Oceanografija
Oceanografska istraživanja, podrazumijevajući
i proučavanje međusobnog
djelovanja zrak-more;


8. Seizmološka istraživanja
Proučavanje i predviđanje potresa i
geoloških promjena koje su s tim u vezi;
utvrđivanje i istraživanje tehnike gradnje
koja odolijeva potresu;


9. Istraživanje
u oblasti glaciologije
»permafrosta« i problema života
u hladnoj klimi
Istraživanja iz oblasti glaciologije i
»permafrosta«; tehnologija transporta i
gradnje; prilagođavanje čovjeka izuzetno
teškim klimatskim uvjetima i promjene
životnih uvjeta domorodačkog stanovništva;


10. Tehnologija računala, komunikacija
i informacija
Usavršavanje računala kao i sistema
telekomunikacija i informiranja; tehnologija
u vezi s računalima i telekomunikacijama,
podrazumijevajući i njihovo
korištenje za sisteme upravljanja, za
procese proizvodnje, za automatizaciju,
za proučavanje ekonomskih problema, u
naučnom istraživanju i za prikupljanje,
obradu i širenje informacija;


11. Istraživanje svemira
Istraživanje svemira i proučavanje prirodnih
rezervi zemlje i biosfere promatranjem
s velike daljine, naročito pomoću
satelita i raketa-sondi;


12. Medicina i zdravstvo
Istraživanja u oblasti kardiovaskularnih
i virusnih oboljenja i oboljenja tumora;
molekularna biologija; neurofiziologija;
razvoj i ispitivanje novih lijeko


va; proučavanje aktualnih problema u
pedijatriji, gerontologiji i organizacija i
tehnike medicinske službe;


13.
Istraživanja iz oblasti zaštite i unapređenja
čovjekove sredine
Proučavanje specifičnih naučnih i tehničkih
problema u vezi s čovjekovom
sredinom;


c)
FORME I METODE SURADNJE


Smatraju da bi naučno-tehnička suradnja
trebalo naročito da koristi slijedeće
oblike i metode:


— razmjenu i cirkulaciju knjiga, časopisa
i drugih naučno-tehničkih publikacija
i dokumenata između zainteresiranih
organizacija, naučnih i tehničkih
ustanova, poduzeća, učenjaka i stručnjaka
iz oblasti tehnologije, kao i sudjelovanje
u međunarodnim programima za
analize i indeksiranje publikacija;
— razmjenu i posjete kao i druge kontakte
i neposredne veze između učenjaka
i stručnjaka iz oblasti tehnologije,
na osnovu međusobnog sporazuma i drugih
aranžmana, a u cilju organiziranja
konzultacija, konferencija i istraživanja,
podrazumijevajući i korištenje biblioteka,
laboratorija i drugih dokumentacionih
centara s tim u vezi;
— održavanje konferencija, simpozija,
seminara, tečajeva i drugih međunarodnih
i nacionalnih sastanaka naučnog i
tehničkog karaktera koji obuhvaćaju sudjelovanje
stranih učenjaka i stručnjaka
iz oblasti tehnologije;


— zajedničku pripremu i realizaciju
programa i projekata od uzajamnog interesa
na osnovu konzultacija i sporazuma
između svih zainteresiranih strana,
uključujući, kada se to pokaže kao
moguće i adekvatno, razmjenu iskustava
i rezultata istraživanja, kao i korelaciju
istraživačkih programa između naučnih
i tehničkih istraživačkih instituta
i organizacija;
— korištenje trgovačkih metoda i kanala
za utvrđivanje i prenošenje tehničkih
i naučnih ostvarenja, podrazumijevajući
zaključivanje sporazuma o suradnji
od uzajamne koristi između firmi i
poduzeća u oblastima za koje su se dogovorile
međusobno kao i za provođenje,
kada je to pogodno, zajedničkih istraživačko-
razvojnih programa i projekata;