DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 71     <-- 71 -->        PDF

NAUKA I TEHNIKA


Države učesnice,


Uvjerene da naučno-lehnička suradnja
predstavlja značajan doprinos jačanju
sigurnosti i suradnje među njima time
što olakšava efikasno rješavanje problema
od zajedničkog interesa i poboljšava
uvjete života ljudi,


Smatrajući da je, pri razvijanju ove
suradnje, od važnosti da se poboljša razmjena
informacija i iskustava i tako olakša
proučavanje i prenošenje naučnih
i tehničkih dostignuća, kao i pristup tim
dostignućima na uzajamno korisnoj osnovi
i u oblastima suradnje o kojima
se sporazumijevaju zainteresirane strane.


Smatrajući da eventualni partneri, odnosno
nadležne organizacije, ustanove,
poduzeća, učenjaci i tehnolozi država učesnica,
treba da utvrde mogućnosti za
uzajamno korisnu suradnju i da odrede
njene -pojedinosti,


Potvrđujući da se suradnja može razvijati
i ostvarivati dvostrano i višestrano
na vladinom i nevladinom nivou, na
primjer, putem međuvladinih i drugih
ugovora, međunarodnih programa, zajedničkih
projekata i trgovačkih kanala,
koristeći također razne vrste kontakata
uključujući direktne i individualne kontakte,


Svjesni potrebe da se poduzmu mjere
radi daljnjeg poboljšanja naučno-tehničke
suradnje među njima,


a) MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA
SURADNJE


Smatraju da postoje mogućnosti za
daljnje poboljšanje naučno-tehničke suradnje
i u tom cilju izražavaju svoju namjeru
da uklone prepreke toj suradnji
naročito:


— povećanjem mogućnosti razmjene i
širenja naučnih i tehničkih informacija
između strana zainteresiranih za istraživanje
i naučno-tehnieku suradnju, uključujući
i informacije koje se odnose na
organiziranje i provođenje takve suradnje;
— brzim ostvarenjem i poboljšanjem
organiziranja, uključujući programe, međunarodnih
posjeta učenjaka i stručnjaka
u okviru razmjene, konferencija i suradnje;
— širim korištenjem trgovačkih aktivnosti
i kanala za primjenjeno istraživanje
u oblasti nauke i tehnike i u oblasti
prenošenja dobivenih rezultata, uz pružanje
informacija o pravima intelektualnog
i industrijskog vlasništva i uz osiguravanje
njihove zaštite;


b) PODRUČJA SURADNJE


Smatrajući da mogućnosti za proširenje
suradnje postaje u dolje navedenim
oblastima, datim kao primjer, i da eventualni
partneri iz zemalja učesnica
treba da utvrde i razviju projekte i aranžmane
od uzajamnog interesa i koristi;


Istraživanja novih metoda i tehnologije
u cilju povećanja produktivnosti u
ratarstvu i stočarstvu; primjena kemije
u poljoprivredi; izrada nacrta, konstrukcija
i korištenje poljoprivrednih strojeva;
tehnologija navodnjavanja i drugi
radovi na poboljšanju kvalitete poljoprivrednih
površina;


1. Energetika
Nova tehnika i tehnologija u oblasti
proizvodnje, prijenosa i distribucije energije,
namijenjene boljem korištenju
postojećih izvora goriva i vodene energije
i istraživanja novih energetskih izvora,
naročito atomske, sunčane i geotermičke
energije;


2.
Nova tehnologija, racionalno korištenje
resursa
Istraživanja novih tehnologija i nove
opreme namijenjenih naročito smanjenju
potrošnje energije i svođenju njenog
rasipanja na minimum ili njegovog
eliminiranja.


3. Tehnologija transporta
Istraživanja iz oblasti saobraćajnih
sredstava i tehnologije koja se primjenjuje
u razvoju i eksploataciji međunarodnih,
domaćih i gradskih saobraćajnih
mreža, podrazumijevajući i prijevoz
kotejnerima kao i sigurnost saobraćaja;


4.
Fizika
Proučavanje problema fizike visokih
energija i fizike plazme; istraživanja u
oblasti teorijske i eksperimentalne nuklearne
fizike;


5.
Kemija
Istraživanja u oblasti elektrokemije i
kemije polimera, prirodnih proizvoda,
metala i legura, kao i u oblasti usavrša


405