DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Član 3.
Na prijedlog Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, Općinski sud u Zagrebu upisat će pravo korištenja
i raspolaganja nekretnine iz člana 1. ovoga zakona na ime i u
korist toga saveza u zemljišnim knjigama.


Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u »Na


rodnim novinama«.
Broj: 5189-1977
Zagreb, 16. lipnja 1977.


SABOR
SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE


Predsjednik Predsjednik Sabora
Vijeća udruženog rada dr. Ivo Perišin, v. r.
Jozo Petović, v. r.
Predsjednik
Vijeća općina
Neda Andrić, v. r.
Zamjenjuje predsjednika
Društveno-političkog vijeća
potpredsjednik
Mato Orešić, v. r.


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206
Broj: 72/77 Zagreb 28. IV. 1977. god.


Predmet: Zakon o vraćanju
Šumarskog doma — molba


IZVRŠNO VIJEĆE SABORA
SR HRVATSKE


Zagreb
Opatička 1


Molimo Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske da, na temelju čl. 396 Ustava
SRH i dokumentacije koje je priložena ovoj molbi, predloži Saboru SR
HRVATSKE da donese


ZAKON


O VRAĆANJU NACIONALIZIRANOG DIJELA ZGRADE »ŠUMARSKI DOM«
U ULICI 8. MAJA 1945. br. 82 i PERKOVCEVE UL. br. 5 SAVEZU INŽENJERA
I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE,