DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Zakon propisuje relativno kratke rokove za sprovođenje u život pojedinih
njegovih odredbi. Za područje krša su najznačajnije:


— društveni dogovor o utvrđivanju užih područja za gospodarenje šumama
unutar područja krša;
— izrada programa za gospodarenju šumama na užim područjima krša;
— društveni dogovor o osiguranju sredstava za reprodukciju i zaštitu
šuma na području krša;
— samoupravni sporazum o osnivanju samoupravne interesne zajednice
za unapređenje šuma na kršu.
O ovim dokumentima ovisit će kvalitet rješenja koja se njima provode.
Od posebne je važnosti da šumarstvo ponudi takve programe koje će biti
realni i atraktivni za sve sudionike u društvenim dogovorima i samoupravnim
sporazumima, jer će o tome ovisiti koliko će interesa oni pokazati za
njihovu realizaciju i koliko će sredstva u tu svrhu biti spremni da izdvoje.
Pored toga šumarstvo će se trebati maksimalno založiti da se svi navedeni
dokumenti na vrijeme izrade, te s tim u vezi pokretati inicijative i predlagati
rješenja.


Krajnje nepovoljan položaj u kome se šumarstvo preko dva decenija nalazilo
rezultirano je poznatim štetnim posljedicama, naročito u organizacionom
i kadrovskom pogledu. Jasno je da tako oslabljeno šumarstvo ne bi bilo
u stanju da se nosi sa svim ovim zadacima. Radi toga su šumarske radne
organizacije Dalmacije paralelno s akcijom za rješenje položaja šumarstva
na kršu putem Zakona o šumama povele akciju za udruživanje rada i sredstava,
kako bi na taj način stvorile osnovne organizacione, kadrovske i materijalne
preduvjete za sprovođenje u život svih onih rješenja koje zakon
omogućuje.


U ovom momentu odlučilo se za udruživanje u poslovnu
zajednic u time da se kasnije, ukoliko to bude u interesu razvoja, priđe
na tješnje udruživanje. Osnovni cilj udruživanja u poslovnu zajednicu je
utvrđivanje i provođenje jedinstvene poslovne politike radi ostvarivanja što
boljih rezultata u gospodarenju šumama u specifičnim uslovima krša Dalmacije,
stabilnijeg i racionalnijeg poslovanja, povećanja dohotka i podizanja
standarda radnika. Samoupravni sporazum o udruživanju prihvaćen je od
radnika svih radnih organizacija putem održanih referenduma, potpisan od
ovlaštenih predstavnika te je od izabranih delegata konstituirana skupština
Poslovne zajednice šumarstva Dalmacije i njeni organi, pa je time zajednica
počela djelovati.


Mogućnosti za unapređenje i zaštitu postojećih
šuma te podizanje novih stvorene novim Zakonom


o šumama, uz nastojanja šumarskih radnih organizacija
da se na samoupravnoj osnovi što bolje organiziraju,
pružaju nam opravdanu nadu da će područje
krša postati zelenije, a time i bogatije, ljepše i korisnije,
ne samo za ljude koji u njemu žive već i za
čitavu našu domovin u.**
** Ovaj članak objavljen je i u glasilu Privredne komore za Dalmaciju —
»Privreda Dalmacije« (br. 7—8/1977.)