DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Naime, od 1960. g. šumarske radne organizacije na području krša su
po statusu i uslovima poslovanja i privređivanja izjednačene s onima iz kontinentalnog
područja ekonomskih šuma. Od tada se na temelju zakonskih
propisa gospodarenje šumama odvija unutar tzv. šumskoprivrednih područja,
a radne organizacije kojima je takvo područje povjereno na gospodarenje
dužne su sredstva za jednostavnu i proširenu reprodukciju šuma osigurati
iz prihoda koje ostvaruju iz šuma i sa šumskih zemljišta. Kako su mogućnosti
ostvarenja prihoda na kršu ograničene, a Fond za unapređenje šumarstva
ukinut, došlo je do naglog slabljenja materijalnog položaja radnih organizacija
koje gospodare šumama, što se direktno odrazilo na obim održavanja,
zaštite i unapređenja šuma. Tako dok se je u periodu do 1955. g. na
području Dalmacije pošumljivalo godišnje 1.700 do 2.000 ha, nakon te godine
do danas pošumljuje se prosječno samo oko 200 ha.


Pored opadanja intenziteta pošumljivanja i ostalih radova, šume na kršu
posljednji decenij pogađa još jedna nedaća, a to je nagli porast šteta od
šumskih požara. Samo u razdoblju 1971 —1975. godine je prema podacima
Republičkog šumarskog inspektorata u priobalnom dijelu Hrvatske požarima
zahvaćeno 22 713 ha šumskih površina. To znači da je prosječno godišnje
izgorjelo oko 4 500 ha, dok se u istom razdoblju godišnje pošumljavalo
samo oko 500 ha.


Ukidanjem Fonda za unapređenje šumarstva i postupnim slabljenjem
vlastite materijalne osnove šumarstvo Dalmacije i u organizacionom pogledu
postaje sve nesređenije, dezintegrira se, a institucije nagradnje osnovane radi
njegovog unapređenja (Institut za pošumljivanje i melioraciju krša, Sekcija
za uređenje šuma, Šumarska škola za krš) reduciraju svoju djelatnost, da
bi konačno potpuno prestale s radom. Paralelno s time osipaju se i kadrovi.


U takvim prilikama organizacioni oblici gospodarenja šumama morali
su se prilagođavati materijalnim uslovima i shvaćanjima uloge i značaja
šumarstva koji su vladali u pojedinim sredinama, pa danas u tom pogledu
vlada neobična neujednačenost. Umjesto jedinstvenog šumskog gospodarstva
za Dalmaciju, koje je trebalo gospodariti tzv. dalmatinskim šumskoprivrednim
područjem proglašenim odlukom Izvršnog vijeća Sabora SRH 1967. g.
do čijeg formiranja nikad nije došlo (kao ni onih na temelju ranijih odluka
iz 1960. g.) radi nepostojanja materijalnih uslova za njegovo djelovanje,
danas u Dalmaciji imamo 14 patuljastih šumarskih radnih organizacija koje
najčešće djeluju unutar općinskih granica i pod različitim nazivima (šumsko
gospodarstvo, šumarija, ustanova za šumarstvo i dr.). Uslijed konstantnog
opadanja mogućnosti ostvarenja prihoda iz šuma i sa šumskih zemljišta radi
smanjene potrošnje drveta kojeg zamjenjuju drugi izvori toplotne energije
i radi opadanja broja stoke, a time i naknada za korištenje šumskih pašnjaka,
opstanak radnih organizacija sve više postaje ovisan o isprošenom
dinaru iz općinskih budžeta. Na pojedinim područjima Dalmacije dolazi i
do likvidacije šumarskih radnih organizacija, jer na osnovu vlastitih prihoda
nisu više mogle egzistirati, a općine nisu bile spremne da njihovu djelatnost
financiraju iz budžetskih ili drugih sredstava, pa sada brigu o šumskom
fondu na takvim područjima ne vodi nitko ili je ona u najboljem slučaju
povjerena nekolicini lugara koji djeluju bez ikakvog stručnog nadzora.


397