DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

obalu, dok s druge strane nije ništa poduzeo niti uložio da bi šumom oplemenio
nove prostore, pa takovim ponašanjem umanjuje uvjete o kojima ovisi
njegov vlastiti razvoj.


Prema istraživanjima istog fakulteta (Meštrović) vršenim u blizini tvornice
cementa u Solinu, po 1 m- zastrte površine u šumi alepskog bora zadržava
se oko 70´% ukupne taložne tvari koja potječe od cementne prašine, a
koncentracija dima u istoj šumi je za oko 50°A> manja negoli izvan nje, uz
ostaje jednake uvjete.


Šume su, uz more, najveći proizvođači kisika. Svaki bor obogaćuje atmosferu
za 3 — 4 kg kisika godišnje. Šume su dakle u vremenu industrijske
ekspanzije i nekontroliranog zagađivanja zraka najveći i najmoćniji filter
i regenerator atmosfere.


Ovi i još mnogi drugi primjeri koji bi se mogli navesti (kao na pr.
utjecaj šuma na zaštitu akumulacija, povećanje plodnosti poljoprivrednih
zemljišta i dr.) pokazuju da mnoge od općekorisnih funkcija šuma rezultiraju
vrlo određenim materijalnim efektima, samo što se ti efekti odražavaju na
uslove privređivanja i razvoj privrednih djelatnosti izvan šumarstva, kao
što su turizam, elektroprivreda, vodoprivreda, poljoprivreda i si.


No, bilo bi nepotpuno važnost šume na kršu ocjenjivati samo kroz koristi
koje one pružaju ispunjavanjem općekorisnih funkcija. Područje krša u SR
Hrvatskoj sa svojih preko 300 tisuća hektara neobraslih šumskih zemljišta,
koja danas u najboljem slučaju predstavljaju slabo produktivne kraške pašnjake,
čini ogromni zemljišni potencijal za proizvodnju drvne mase. Važnost
tog potencijala proizlazi iz činjenice da potrošnja drveta u svijetu, pa tako
i kod nas, neprestano raste, a da je mogućnost proizvodnje drveta limitirana
raspoloživim zemljištem.


Najnovija istraživanja su pokazala da na plitkim i srednje dubokim
kraškim tlima prosječna produkcija borovih kultura iznosi 340 — 500 m:)/ha
za 60 godina ili 5,7 — 8,3 m3/ha godišnje, a to odgovara produkciji koju
bijeli bor postiže na relativno dobrim tlima u kontinentalnom području.


Da se je nastavilo pošumljivati tempom započetim između 1950 — 1955.
godine od 2.000 ha godišnje (a to je u usporedbi s pošumljivanjima izvršenim
u ostalim mediteranskim zemljama vrlo skroman obim), mi bi danas u
Dalmaciji mali oko 50 000 ha borovih kultura koji bi u dogledno vrijeme
proizvodile masu od 300 do 400 tisuća prm godišnje. Kad se uzme u obzir
da je navedenu produkciju moguće primjenom suvremenih naučnih dostignuća
i izborom najpovoljnijih terena još i znatno povećati, onda podizanje
borovih kultura na kršu ima svoje opravdanje i sa stanovišta proizvodnje
drvne mase.


Da bi šume na kršu mogle ispunjavati privredne i općekorisne funkcije
nužno ih je održavati, zaštićivati i unapređivati. Nije potrebno posebno
naglašavati da se to ne može postići samo prihodima koji se ostvaruju sa
slabo produktivnih šuma i šumskih zemljišta, a bez dodatnih sredstava iz
drugih izvora, odnosno da je za gospodarenje šumama na kršu potrebno odgovarajućim
sistemskim mjerama osigurati organizacione i materijalne uslove.
Upravo pomanjkanje takvih mjera od 1960. g. na ovamo, a praktički još od
1955. g. kada je ukinut Republički fond za unapređenje šumarstva, uvjetovalo
je stalno opadanje obima održavanja i unapređenje šuma, što je rezultiralo
mnogostrukim štetnim posljedicama.