DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Gospić i Titova Korenica. Ovo područje prostire se na ukupnoj površini
od 19.770 km-, što predstavlja 35% teritorija Socijalističke Republike Hrvatske.


Stanje šumskog fonda na kršu najbolje može predočiti struktura i međusobni
odnos pojedinih kategorija šumskim površina. Od ukupne površine kraških
i šumskih zemljišta u društvenom vlasništvu koje iznosi 705.885 ha (podaci
Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu industriju i
šumarstvo) otpada na:


— visoke šume 40.669 ha ili 5,7%
— niske šume, makije i šikare 363.787 ha ili 51,6%
— neobraslo (kamenjare) 301.429 ha ili 42,7%
Ukupna drvna masa cijeni se na oko 3,8 min m:i, odnosno nešto preko
8 m:i po 1 ha obrasle površine. Tako oskudni šumski fond daje godišnje oko


40.000 m:! sječive mase i to pretežnog ogrjeva.
Obzirom na degradiranost šuma, veličinu površina i materijalni položaj,
problem šumarstva na kršu najoštrije je izražen u Dalmaciji.


Ako bi se važnost šuma za područje krša ocjenjivali po količini i kvaliteti
proizvedene drvne mase, onda bi ona bila beznačajna. Međutim osnovni značaj
šuma za ovo područje proizlazi iz općekorisnih funkcija koje one vrše.


Radi stanja u kome se nalaze šume na kršu ne mogu obavljati ni općekorisne
i privredne funkcije, odnosno efekti svake od funkcija šuma su na
ovom području znatno umanjeni, pa otuda potreba povećanih napora za njihovom
zaštitom, održavanjem i unapređenjem. U protivnom doći će do daljnjeg
narušavanja ekosistema za čiju ravnotežu su šume jedan od osnovnih
faktora, a posljedice takvog narušavanja u našem vremenu naglog razvoja
industrije i urbanizacije bi se brže i s težim posljedicama reflektirale na
uslove sredine u kojoj čovjek živi, nego li se to događalo u prošlosti.


Reljefna razvijenost terena, hidrološke prilike uvjetovane kraškim karakterom
zemljišta te utjecaj šuma na reguliranje režima voda, zaštitu zemljiša,
naselja i objekata od erozije i bujica, posebna uloga šuma kao zaštitnog
faktora u obrani zemlje, njen značaj za razvitak turizma, povećane potrebe
na slobodnom prostoru za rekreaciju i zdravlje ljudi, naročito oko
većih gradova i industrijskih postrojenja — sve to skupa čini da na području
krša svaka od općekorisnih funkcija šuma dolazi do posebnog izražaja.
Teško je dati prednost bilo kojoj od tih funkcija, no posebno naglašavamo
onu turističku i rekreaciono zdravstvenu, jer se one najdirektnije manifestiraju,
a u nekim slučajevima moguće ih je i konkretno valorizirati.


Za ilustraciju koristi koje šuma može pružiti kad se eksploatira u turističke
svrhe navodimo rezulate istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu
(Golubović, Meštrović), prema kojima je utvrđeno da je godišnja vrijednost
turističke rente dobro smještene odrasle borove šume za 227 puta veća od
vrijednosti prirasta drvne mase na istoj površini. Uostalom, nije bez razloga
izgradnja hotela i ostalih turističkih objekata uz našu obalu usredotočena
upravo na terene pod šumom ili neposredno uz njih. Šume su, dakle,
jedan od bitnih elemenata infrastrukture potrebnih za razvoj turizma. Turizam
je praktički zaposjeo sve najvrijednije šumske komplekse uz morsku