DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


BOLJI DANI ZA ŠUME NA KRŠU


(povodom usvajanja Zakona o šumama)


Žarko VRDOLJAK, dipl. ing. šumarstva
Split


UVOD


Nedavno je na sjednicama saborskih vijeća usvojen Zakon o šumama*.
Pripreme oko izrade ovog zakona počele su još 1972. g., a posljednje dvije
godine se na njemu intenzivno radilo. Razlog ovako dugom razdoblju izrade
zakona leži u reguliranju niza otvorenih i neriješenih pitanja u vrlo složenoj
problematici gospodarenja sa šumama i usaglašavanju s ustavnim promjenama
koje su u međuvremenu nastupile, kao i sa Zakonom o udruženom
radu.


Osnovna načela na kojima se Zakon temelji proizlaze iz posebnih ustavnih
odredbi o šumama i šumskim zemljištima kao dobru od općeg interesa
te gospodarenje šumama kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa i
općih ustavnih samoupravnih i dohodovnih principa. U skladu s tim načelima
Zakon na novim osnovama rješava konkretna pitanja iz oblasti gospodarenja
šumama, kao što su šumsko gospodarska područja, osiguranje reprodukcija
šuma, gospodarenje šumama na kojima postoji pravo vlasništva,
imovinsko pravne odnose, gospodarenje šumama u posebnim uslovima krša,
pitanje rente i dr.


Posebnu važnost ima ovaj zakon za područje krša jer, nakon više od dva
decenija neodgovarajućeg tretmana šuma na kršu kroz zakonske i ostale propise
koji su u tom razdoblju bili na snazi, daje za ovo specifično područje po
sastavu i stanju šuma odgovarajuća rješenja.


DOSADAŠNJI POLOŽAJ ŠUMARSTVA NA KRŠU


Da bi se moglo ocijeniti značaj novog Zakona o šumama za šumarstvo
krša, odnosno ono novo i pozitivno što on donosi, potrebno se je osvrnuti
na dosadašnje stanje i položaj ove grane.


Područje krša obuhvaća i šumska zemljišta Dalmacije (22 općine), Istre
(7 općina), općina Krk, Opatija, Mali Lošinj, Pag Rab u Hrvatskom primorju,
općine Gračac u Lici te dijelove općina Crikvenica, Rijeka, Senj, Donji Lapac,


* Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 20/1977.
394