DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 6     <-- 6 -->        PDF

SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE


Foštarina plaćena u Po^lf


Broj 25 — Gođ. XXXIII (CXXXIX) Zagreb, ponedjeljak 20. lipnja 1977.


41U00 Za «reu


Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike
Hrvatske, donosim


UKAZ


o proglašenju Zakona o vraćanju dijela zgrade »Šumarski
dom«
Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske


Proglašava se Zakon o vraćanju dijela zgrade »Šumarski
dom« Savezu inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, koji je Sabor Socijalističke
Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog
rada 16. lipnja 1977, Vijeća općina 16. lipnja 1977. i na
sjednici Društveno-političkog vijeća 16. lipnja 1977. godine.


Broj: 618/77
Zagreb, 20. lipnja 1977.
Predsjednik
Predsjedništva SR Hrvatske
Jakov Blažević v. r.


ZAKON


o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
Član 1.


Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
radi ostvarivanja njegovih ciljeva, vraćaju se prava u pogledu
korištenja i raspolaganja kao društvenim sredstvom dijela zgrade
»Šumarski dom«, u Zagrebu, Mažuranićev trg 11, Ulica 8. maja 1945.
br. 82 i Perkovčeva ulica broj 5, sagrađene na kt. čest. br. 3363
upisanoj u z. k. ul. br. 4558 k. o. Grad Zagreb, nacionaliziranog
rješenjem br. 04/KN-609-8-1959. od 17. travnja 1961. Komisije za nacionalizaciju
pri Narodnom odboru općine Donji Grad — Zagreb.


Clan 2.


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
dužan je dosadašnjim korisnicima te nekretnine naknaditi uložena
sredstva kojima je povećana vrijednost te nekretnine.