DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 52     <-- 52 -->        PDF

UTJECAJ ŠUME NA ZDRAVLJE ČOVJEKA


Prof. dr Konrad Pintarić, Sarajevo


Naše društvo je danas u fazi industrijalizacije i motorizacije, a stanovništvo
se sve više koncentrira u veće gradske aglomeracije, tako da prema
RUPPERT-u (6), u industrijski razvijenim zemljama oko 80% stanovništva
živi u gradovima, koji su neprirodna sredina po život čovjeka. Tu vlada
posebna klima sa specifičnim uslovima topline, zrak je zagađen, saobraćaj
je veoma živ, motorizacija stvara buku i dr., što je za ljudski organizam potpuno
strano.


U gradovima i industrijskim centrima u jednom litru zraka lebdi i do


500.000 čestica prašine, dima i aerosola, odnosn o 200 do 1000 put a
više ne go u šumi. Prema HASEL-u (3), u Rurskoj oblasti ima tvornica
koje izbacuju dnevno po 400 do 600 tona prašine i plinova, ili 20—30 željezničkih
vagona nosivosti 20 tona tako, da se godišnje izbacuje 2 — 4, ponekad
i 20 tona, nečistoća po hektaru. Zahvaljujući sve intenzivnijem automobilskom
saobraćaju, svakodnevno se izbacuje u atmosferu velika količina čestica
asfalta i gume, a sagorijevanjem jedne litre benzina izbacuje se u
okolinu oko 400 mg olovnih spojeva (KELLER). Sve to ima za posljedicu da
su u gradovima i industrijskim centrima bistri i vedri dani veoma rijetki.
I u mnogim našim gradovima i industrjskim centrima zagađenost atmosfere
već znatno prelazi tolerantnu granicu.
Mnogobrojne biljke i životinje, razna mehanizirana sredstva te sagorijevanje
organskih goriva (ugljen, nafta) zahtijeva utrošak ogromne količine
kisika, a u atmosferu izbacuju razne plinove kao spojeve dušika, sumpora,
klora, fluora, ugljenoksida i dr. Mjerenjima koja se vrše, ustanovljeno je
da se sadržaj COa u atmosferi povećava godišnje za oko 0,2% od prosječne
količine i da je količina ovog plina koja je koncem prošlog stoljeća
iznosila oko 0,03%, 1965. godine iznosila 0,04%. Ovaj porast sadržaja
COŽ nije još ni iz daleka opasan za zdravlje čovjeka, jer tek koncentracije
od 5% i više mogu izazvati nepoželjne posljedice, kao što su vrtoglavica,
nesvjestica pa čak i smrt.


U procesu fotosinteze biljni svijet proizvodi znatne količine kisik a
vezujući COj, a na svaki gram vezanog CO2 oslobađa se 0,73 grama kisika.
Pod pretpostavkom da je u našim šumama prosječni volumni prirast biomase
oko 5,5 m3 po hektaru godišnje, proizlazi da se u t ok u vegetacionog
perioda u prosječnom trajanju od 150 dana oslobađa
po hektaru oko 3752 kg Oj. Ako usporedimo oslobađanje
kisika s potrošnjom kisika možemo konstatirati da potrošnja kisika prelazi
proizvodnju, što bi na prvi pogled moglo dovesti do zaključka da će kisika
biti nedovoljno. Međutim, treba imati u vidu da se u atmosferi nalaze
ogromne količine kisika, koja prema proračunima iznosi 1,3 x 1018 tona i da


386