DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 51     <-- 51 -->        PDF

manji na najgornjim granama. Iglice s prašinom na površini slabije asimiliraju
što znači slabije prirašćuju, a u donjem dijelu krošnje samo vegetiraju.


Vršne grane s manje prašine na površini tako dobivaju mogućnost veće
koncentracije hraniva i snage pa takve kulture imaju izrazito dobar visinski
prirast, a vršne grane odaju dojam vitalnosti i snage. Donje grane su u
neku ruku blokirane pa velika količina prašine pospješuje odumiranje donjih
grana.


Navedeni podaci nas upćuju na veliku mogućnost primjene
borova u gradskim i urbanim sredinama, a posebno kad
je riječ o tampon kulturama između industrijskih zona i zona za stanovanje.
Navedne konstatacije daju posebno veliko značenje kulturama alepskog
bora u turističke i rekreativne svrhe.


U vremenu velike industrijske ekspanzije i nekontroliranog širenja polutanata
zrakom šuma je najveći i najmoćniji filter. Ona
nas spašava svojom nezamjenjivom ulogom stvaraoca kisika te regulatora
i raspoređivača polutanata svih vrsta.


Imajući pred očima činjenicu da se površina mora i voda kao osnovnog
stvaraoca kisika ne da povećati jasno je koliku brigu treba pokloniti
povećanju površine drugog stvaraoca kisika — šume.


Svaki novi bor u sastojini je 3 — 4 kg godišnje kisika više u atmosferi,
5 m2 zastrte površine više, što u našem primjeru iznosi 0,0055 kg prašine
dnevno manje na tlo.


Svaki hektar borovih kultura apsorbira godišnje 4 t ugljika iz atmosfere
a vraća nam 15 t kisika, uz bruto produkciju od 6 m3 drvne mase, a zadržava
i 70% prašine koja prolazi preko kulture.


Sve ovo moramo imati u vidu kod određivanja vrijednosti borovih kultura
u primorskom području našeg krša.


Na borove kulture u primorskom području ne treba gledati kao na
prolazne elemente određenih biljnih zajednica i ekosustava u cjelini, već na
elemente koji su prisutni danas a biti će i trebaju biti još više prisutni u
budućnosti, na elemente koji nam daju i ostvaruju značajne koristi u svakom
pogledu. Kolike će te vrijednosti biti i koliko ćemo ih mi znati i moći iskoristiti
ovisi o nama.


LITERATURA


Kl ep a c D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Znanje, Zagreb


1963.
Kl ep a c D.: Ekološki učinci različitog korištenja tla i gospodarske prakse
umjerenih i mediteranskih šumskih područja, Izvještaj na naučnom
skupu »Čovjek i biosfera«, Plitvice 1976.


Meštrovi ć Š.: Uspijevanje primorskog bora u kulturama SR Hrvatske, Šu


marski list, Zagreb 1972.
Pes son P.: Ecologie forestiere, Gauthier — Villards, Paris 1974.
*** »UREĐAJNA OSNOVA ZA PARK ŠUMU MARJAN«, Zagreb 1970.
*** »KRŠ HRVATSKE«, Savezno savjetovanje o kršu, Split 1957.


385