DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

ZNAČAJ ŠUMSKIH KULTURA
U PRIMORSKOM PODRUČJU KRŠA


Mr Šime Meštrović
Zagreb


UVOD


Primorsko ili mediteransko-submediteransko područje krša ima površinu
od 1,660.000 ha od čega je 560.000 ha ili oko 1/3 šumom obrasla, 400.000
ha neobraslo šumsko zemljište, a 700.000 ha poljoprivrednih i neplodnih
površina.


Od šuma to su u prvom redu makije, šikare i niske šume, te male površine
autohtonih visokih šuma bukve, crnog bora, čempresa, crnike, hrasta,
alepskog bora i umjetno podignutih sastojina.


Umjetno podignute sastojine na tom području su kulture raznih vrsta
borova među kojima osnovno mjesto zauzima alpeski bor (Pinus halepensisMili.) u području mediterana, primorski bor (P. pinaster Ait.) u području
vlažnijeg mediterana i toplijeg dijela submediterana, te na koncu crni bor


(P. nigra Arnold)
na cijelom području submediterana.
Koristi od borovih kultura kao i ostalih šuma i šumskih kultura su one
izražene putem proizvodnje drvne mase zvane »direktne koristi« i uopće
korisne funkcije koje se popularno zovu »indirektne koristi«.


DIREKTNE KORISTI


Koristi koje nam šuma daje valorizacijom proizvedene drvne mase zovemo
»direktne koristi«. One se mogu izračunati na bazi prirasta i produkcije
drvne mase te potreba društva za tom proizvodnjom. U prilog tome evo samo
nekoliko podataka o uspijevanju navedenih vrsta borova u primorskom područja
krša* (podaci na str. 383.).


Izneseni podaci pokazuju, da sve tri vrste bora daju značajne priraste
na plitkim do srednje dubokim tlima našeg primorskog dijela krša.


U primorskoj oblasti naših šuma prevladavaju kulture starosti iznad 60
godina ili one između 20 i 30 god. Mlađe kulture su manje zastupljene, jer
je trend pošumljivanja posljednjih 20-tak godina smanjen. Kulture starije
od 60 godina treba u što kraćem roku pomladiti. One su izvršile svoju pionirsku
ulogu i ne bi trebali ostati spomenici prirode — to su živi organizmi.
Nova generacija iste vrste uz sukcesiju prirode vegetacije — elementi šuma


* Detaljniji podaci nalaze se u članku S. Meštrović: »Uspijevanje borovih
kultura u primorskom području krša SR Hrvatske« priređenom za štampu.