DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Jedna od osnovnih pretpostavki za uspješno provođenje integrirane borbe
u šumarstvu je dobro organizirana dijagnozn o-p rognozn
a služba , koja omogućuje stalnu i sistematsku kontrolu svih šumskih
štetnika radi pravovremene intervencije u onim slučajevima gdje je to zaista
potrebno.


U sklopu integriranih metoda borbe osobitu važnost imaju higijen ske
š u m s k o-z a š t i t n e mjere, jer djeluju preventivno i ne ugrožavaju
prirodu. Ovdje je potrebno naglasiti već toliko puta spominjanu
zaštit u ptica , koja je unatoč tome u nas još uvijek veoma zanemarena.
Zato je za svaku pohvalu nedavna inicijativa Republičkog zavoda za
zaštitu prirode Hrvatske za postavljanje kućica za gniježđenje ptica
u prirodi," kao i inicijativa Hrvatskog prirodoslovnog društva za osnivanje
organizacije »MLADI ČUVARI PRIRODE« kao svoje posebne sekcije.
Obje ove akcije naišle su na punu potporu Savjeta za zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline Republičke konferencije Socijalističkog
saveza radnog naroda Hrvatske. Sekcija »Mladi čuvari prirode« je odgojno-
obrazovnog karaktera te ima između ostalog zadaću da se uključuje
u svaku akciju oko zaštite i uzgoja šume, da čuva biljke i životinje te postavlja
kućice i hranilišta za ptice. Tako se veliki broj mladih ljudi aktivno
uključuje u zaštitu šuma i dolazi do spoznaje o tijesnoj povezanosti zaštite
šuma sa zaštitom prirode. Ipak, valja primijetiti da je upotreba ptica za
biološku borbu, kao i svaka druga biološka metoda, prilično komplicirana
i da ne mora uvijek uroditi plodom, kao što je to pokazalo iskustvo u nekim
zemaljama gdje se ta metoda već dulje primjenjuje. To, dakako, ne umanjuje
značenje spomenutih akcija, ali zahtijeva dobru organizaciju rada i stručno
rukovođenje. Bilo bi također dobro kada bi se ove grupe mladih dobrovoljaca
angažirale i na drugim sličnim akcijama biološke borbe protiv štetnika,
kao što je to na pr. umjetno naseljavanje veoma korisnog crveno
g šumsko g mrava , naravno također pod stručnim rukovodstvom
i nadzorom.


U vezi s koncepcijom o mnogostrukom korištenju šumskog zemljišta,
koja je iznijeta još na V SVJETSKOM ŠUMARSKOM KONGRESU u Seattlu
1960. godine, zaštita šume se našla i pred novim problemima. Prema toj
koncepciji naročita se važnost pridaje šumi kao ambijentu koji je izvanredno
pogodan za rekreaciju i turizam pa se mnoge šume uređuju za takvu
namjenu. Od toga može šumarstvo imati ogromne koristi, ali su i opasnosti
za šumu vrlo velike raznolike. Svima je ipak zajedničko to, da neposredno
ili posredno dolaze od čovjeka. Već sama gradnja i uređivanje turističkih
objekata može na velikim površinama uništiti ne samo prirodne ljepote krajolika,
nego i čitavih šumskih zajednica. Masovna invazija turista
u šume može se katkada usporediti s masovnom pojavom
nekog štetnika ili bolesti. Dovoljno je spomenuti
samo opasnost od požara, osobito na kršu u vrijeme glavne turističke sezone.
No u novije se vrijeme javljaju i neke štet e koje se vrlo slabo ili
nikako ne uočavaju, a koje ipak mogu biti vrlo velike. Među, turistima ima,
dosta raznih kolekcionara određenih, uglavnom rjeđih biljnih
i životinjskih vrsta, napose insekata, koji zbog pomanjkanja odgo


* Vidi Šumarski list br. 1-2/1976., str. 103. (op. p.)
380