DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ZAŠTITA ŠUMA I ZAŠTITA PRIRODE


Dr Ivan Mikloš, Zagreb


U današnje se vrijeme sve više dolazi do spoznaje — i to ne samo u
znanstvenim krugovima, već i u široj javnosti — da je jedan od najvažnijih
problema suvremenog ljudskog društva sve jače narušavanje i uništanje
prirode, čovjekova prirodnog okoliša i biosfere u cjelini. Taj je proces
već poprimio takve razmjere, da se čitavo društvo nalazi pred teškim i neodgodivim
zadatkom da prirodu sačuva od daljnje degradacije te da je što
više poboljša i unaprijedi. Imajući na umu važnost šume za cjelokupni današnji
živi svijet, uključivši tu i čovjeka, nije teško shvatiti akutalnost zaštite
šuma, pogotovo u nas, gdje šume zauzimaju jednu trećinu nacionalnog
teritorija.


Shvaćena veoma široko, zaštita šuma se može promatrati kao sastavni
dio zasite prirode. No, takvo je shvaćanje potpuno ispravno samo za zakonom
zaštićene nacionalne parkove i razne kategorije prirodnih šumskih rezervata.
U gospodarskim šumama zaštita šuma mora uvažavati ekonomski
princip, pa je stoga rijetko kada u potpunom skladu sa zaštitom prirode.
U tim je šumama njena glavna zadaća da štiti proizvodnju drva od raznih
štetnih abiotičkih i biotičkih faktora, najčešće od insekata i gljivičnih oboljenja.
Iz takvog poimanja zaštite šume proizlazi da se ovdje zapravo n e
radi o zaštićivanju šume nego o zaštićivanju drveća,
i to onih vrsta koje su. predmet uzgajanja. Kod toga se o ostalim mnogobrojnim
članovima šumske biocenoze uglavnom ne vodi računa. Što više, radikalnim
metodama suzbijanja štetnika, kao šo je to na pr. primjena univerzalnih
insekticida, veliki se dio te biocenoze neposredno uništava, a jedan
priličan dio stradava pri tome na posredan način. U takvim slučajevima
zaštita šuma ne samo da nije zaštita prirode, nego je upravo suprotno od toga:
narušavanje, pa čak i uništavanje prirode. I to ne samo uništavanje prirode
u šumi, već katkada i daleko izvan nje.


Razumljivo je da se šumarstvo, kao i svaka druga privredna grana,
nastoji osigurati od gubitaka u proizvodnji radi postizanja što boljih ekonomskih
učinaka. Zato se svi oni biljni i životinjski organizmi koji smanjuju
vrijednost proizvoda po obujmu ili kakvoći smatraju štetnima te se protiv
njih poduzimaju mjere suzbijanja.


Za razliku od zaštite šuma zaštita prirode ne pravi nikakve razlike između
korisnih i štetnih biljnih i životinjskih vrsta pa nastoji jednako zaštitit
i jedne i druge, jer sve one u ekonomiji prirode igraju određenu ulogu
te su zato jednako vrijedne. Zaštita prirode zna samo za jednu vrstu koja


377