DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 41     <-- 41 -->        PDF

nog. Stupanj do kojega se određena povoljna zemljišna struktura može uspostaviti
i uzdržati na prirodni način i gospodarskim mjerama na područjima,
koja su trpila od minuli loših postupaka, treba da je temeljni kamen u
programu racionalnog gospodarenja vodenim zalihama tih područja.


Iz svega što smo ovdje prikazali i iznijeli možemo zaključit i da
očuvanje i povećanje retencione sposobnosti šuma na našem kršu zajedno
s ponovnim pošumljivanjem njegovih golih šumskih površina i regeneracijom
degradiranih šuma, ima za održavanje ravnoteže vodnog režima tih područja
odlučno i golemo značenje. Glavni činitelj, koji je u prošlosti smanjio, ugrozio
i uništio retencionu sposobnost tih šuma bio je, a i danas je, čovjek i
njegov postupak s tom šumom. On je uz ostale činitelje svojim neracionalnim
gospodarenjem sa šumama njihovom slabom ili nikakvom zaštitom, požarima
koja je u većini slučajeva sam prouzrokovao, stalno stvarao, a još i danas
stvara, okolnosti, koje slabe ili uništavaju retencionu sposobnost šuma i remete
hidrološku ravnotežu kraškog područja tako, da pale oborinske vode
stalno erodiraju šumska i poljoprivredna plodna tla, a vode kraških potoka
i rijeka bujicama i poplavama često nanose velike štete.


Držimo, da je naše društvo danas sposobno i kadro, da smišljenim radom
i dovoljnim materijalnim žrtvama popravi i u budućnosti otkloni te
štete, koje su nastale i nastaju iz ljudskog neznanja, zaostalosti, primitivizma
i sebičnosti.


Za postizavanje tog cilja trebali bi kompetentni društveni faktori odlučno
i strogo provoditi određene mjere naprednog šumskog gospodarstva
i politike.


Retenciona sposobnost šuma i šumskog tla moći će biti zaštićena samo
racionalnim gospodarenjem podržavanje što većih površina šuma
s dovoljno gustim obrastom šumskog drveća uz potpuno isključenje čiste
sječe na velikim i malim površinama, vršenje jakih proreda i dozvoljavanja
paše stoke. Treba što prije organizirati i izvesti pošumljivanj e što
većih ogoljelih šumskih površina prvenstveno u slivovima potoka, bujičnih
korita, rijeka i jezera, posebno tamo, gdje ta jezera akumuliraju vodu za
električne hidrocentrale.


Paralelno s ovim djelatnostima treba istovremeno u čitavom kraškom
području organizirati pouzdanu suvremenu i djelotvornu protupožarn u
službu , kako nebi i dalje šumski požari stvarali ogoljele površine sa
kojih voda i vjetar odnose i ono malo preostalog šumskog tla i zemlje crvenice,
koja se tu, na kršu, vjekovima i milijunima godina stvarala. Uz potrebno
razumijevanje znanje, rad i dovoljno materijalnih sredstava mogao
bi se postavljeni cilj već u dogledno vrijeme postići. Koristi od uloženog
rada i materijalnih sredstava biti će mnogostruko veće od šteta, koje bi nastale
kada bi se te šume i šumska zemljišta i dalje nemoćno prepuštala negativnom
djelovanju prirodnih sila i čovjeka.