DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 4     <-- 4 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


Z. Vrđoljak: Bolji dani za šume na kršu (394)
NA MEĐUNARODNOM PLANU


Znanost i tehnika, čovjekova okolina i unapređenje turizma u Završno m akt u
Konferenciji o sigurnosti i suradnji Evrope održane u Helsinkiju 1975. godine (404)


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


S. Bertović : Prof, dr Fran Kušan: Velebitski botanički vrt (411)
O. P i š k o r i ć : Đuro Rauš: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji (412)
O. Piškorić: J. Radić Bilje Biokova (413)
DRUŠTVENE VIJESTI


Zapisni k 3. sjednice Upravnog odbora ITSTDI Hrvatske održane 24. svibnja 1977. godine
u Zagrebu (415)


BILJEŠKE
Prvo šire savjetovanje o obnovi šuma na kršu (393)
Iz »Povijesti šumarstva Hrvatske 1846 — 1976 godine...« (369, 381)


NAPOMENA!


Svi članci u ovom svesku su referati, koje su autori održali na Savjetovanju
o ulozi šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu
na Jadransko područje, održanog u Zadru od 4. do 6. ožujka 1976. godine.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.