DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 36     <-- 36 -->        PDF

RETENCIONA SPOSOBNOST ŠUMA KAO REGULACIONI
HIDROLOŠKI ČINILAC VODENIH TOKOVA


ZI. Vajda


SAŽETAK. Jedna od najvažnijih sposobnosti što ih imaju šume
u području svog rasta jest njihova retenciona sposobnost, koja
je kao hidrološki činilac od odlučnog značenja po prirodnu regulaciju
količine vlage u tlu, te vodostaja potoka i rijeka. Kako je
opskrba vodom u jadranskom kraškom području od prvenstvene
važnosti po vegetaciju i ljude koji tu žive smatra se korisnim upozoriti
na tu funkciju i osobitost šuma, da bi se pored ostalih problema
što bolje uočila i važnost njene retencione sposobnosti, te
primjenile šumsko-uzgojne i šumsko-zaštitne metode. Tim načinom
bi se ta njihova sposobnost očuvala i povećala, ali i podizanjem
novih šumskih kultura to korisno djelovanje šuma proširilo na što
veća područja danas obešumljenog krša.


Danas vrijedi opća konstatacija, da se na širokim područjima Zemlje
vodni režim pogoršao. Zapaženo je, da su poplave rijeka češće i dugotrajnije
nego prije, te da se pojavljuje u svako doba godine. I štete od neukroćenih
voda bujičnih potoka su veće. Ustanovilo se, da je u pretežnom dijelu slučajeva
uzrok toj pojavi intenzivna sječa šuma, koja traje već od početka ovog
stoljeća, kao i pretvaranje šuma u obradive poljoprivredne površine, a za
neka naša kraška područja valja tome dodati i znatno povećanje velikih
neobraslih šumskih površina, nastalih pašom stoke i mnogim velikim šumskim
požarima, a da se te ogoljele površine slabo ili nikad više ne pošumljuju.


Na temelju tih činjenica postavio se problem odnosa šume i šumskog tla
prema vodnom režimu nekog područja, te kakovu ulogu ima šuma i šumsko
tlo u sprečavanju poplava i bujica? Dalje, kakova su to svojstva
šume i šumskog tla, koja mu daju sposobnost reguliranja
vodnog režima određenog područja? Iako su ta
pitanja djelomice razjašnjena, ovdje ćemo pregledno iznijeti utvrđene činjenice,
koje će nam dati sigurnost i odlučnost potrebnu u našim budućim šumsko-
uzgojnim i šumsko-zaštitnim postupcima, posebno na prostranim područjima
šumom obraslog i neobraslog krša.


Jedna od najvažnijih sposobnosti, što ih imaju šume u području svog
rasta, jest njihova retenciona sposobnost, koja je kao hidrološki
činilac od odlučnog značenja za prirodnu
regulaciju količine vlage u tlu, te vodostaja potoka
i rijeka . Kako je opskrba vodom u jadranskom kraškom području od


370