DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 34     <-- 34 -->        PDF

mediterranea«. U to doba slabe međunarodne suradnje, program je imao
velikog odjeka i punu podršku znanstvenih radnika i drugih šumarskih stručnjaka
u mediteranskim zemljama, što je rezultiralo stanovitoj aktivnosti na
čitavom području Sredozemlja. Poznate nesređene prilike u međunarodnim
odnosima su spriječile da se program kontinuirano ostvaruje.


U posljednje vrijeme se nastoji oživjeti taj program. Drago nam je bilo
čuti i bili smo na neki način ponosni kada je prisutni predstavnik FAO
(Organizacije za ishranu i poljoprivredu UNESCOa), podsjetio prisutne učesnike
sastanka u Potenzi na raniji program »Silva mediterranea« i spomenuo
akademika Ugrenovića kao njegovog osnivača. Na duhoviti način je iznio da
se ne bi smjelo zaboraviti na ono što se do sada uradilo i da bi se daljnji rad
trebao zasnivati na onome što je do sada postignuto, tako da današnji pro-
ram »Čovjek i biosfera« na području zaštite mediteranskih šuma, trebao bi
biti logičan nastavak onoga što je do sada učinjeno u sklopu programa »Silva
mediterranea«.


U izlaganjima pomenutog predstavnika FAO, koji nije naš čovjek nego
talijanski šumarski stručnjak, bilo je mnogo toga što bi se moglo primjeniti
i na naše prilike. Pored ostalog je napomenuo da se na raznim međunarodnim
forumima vide uvijek isti ljudi, koji diskutiraju stalno o istim stvarima,
samo, kako se on izrazio, pod drugim šeširom, umjesto da se sve ujedini
u jednu zajedničku aktivnost, koja ima svoj kontinuitet razvoja. Drugim
riječima da se ne zaboravi na ono što je do sada učinjeno i da se ujedine
sve snage koje mogu pridonijeti rješavanju akutnog problema zaštite mediranskih
šuma.


I u našim prilikama bi se trebalo toga držati i nastaviti s onim što je
započeo još pok. Ugrenović sa svojim suradnicima, ne samo na mediteranskome
planu nego i kod nas u području naših primorskih šuma. Zapravo
boljoj zaštiti šuma u našem primorskom području pridonijeti ćemo i boljoj
zaštiti na čitavom Mediteranu. Kolikogod su naše šume jako ugrožene, one
još uvijek imaju stanoviti prirodni aspekt, što se ne može reći za šume u
drugim područjima Sredozemlja. Stoga ako ih želimo održati u takvom stanju
i potpomognemo da se one još bolje razviju, tada ćemo najviše pridonijeti
da se i općenito šume Sredozemlja bolje zaštite. Kod toga međunarodni
program »Čovjek i biosfera« može poslužiti kao sredstvo suradnje sa svim
mediteranskim zemljama ne samo u suvremeno doba, nego i kao nastavak
svega onog što je proizašlo iz suradnje između mediteranskih zemalja u
prošlosti. Naša je današnja dužnost i obaveza da u toj suradnji prednjačimo,
kao što su nekada prednjačili naši stariji istraživači i zaštitari primorskih
šuma.


Na kraju želim obavjestiti da će uskoro biti objavljeni materijali sa
savjetovanja u Potenzi od strane središnjeg ureda MABa u Parizu i da ćemo
ih dostaviti svim zainteresiranim šumarskim institucijama u našoj Republici.