DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 31     <-- 31 -->        PDF

VAŽNOST ZAŠTITE ŠUMA U JADRANSKOJ REGIJI
I NJIHOVO UKLAPANJE U PROGRAM »ČOVJEK I BIOSFERA«
ZA PODRUČJE MEDITERANA


Z. Pavletić
SAŽETAK. Autor svoje izlaganje veže uz Savjetovanje eksperata
iz svih mediteranskih zemalja koje organizirao UNESCO
u okviru svojeg programa »Čovjek i biosfera« (Man and biosphaere
— MAB), a koje je održano u studenome 1975. godine u Potenzi
(Italija). Na savjetovanju jasno je došla do izražaja ne samo
velika opasnost koja prijeti šumama Sredozemlja (od ekspanzije
naselja, industrijalizacije, turizma, aeropolucije i dr. činilaca)
nego i žalosna konstatacija da su mnogim mjestima tog područja
šume već opustošene, izgledaju kao bojište poslije izgubljene bitke
s mnogo ranjenika i poginulih u opustošenoj krajini. Međutim, je
na tom savjetovanju konstatirano, da bitka ipak nije izgubljena
te da treba nastaviti s već davno objavljenim ratom za zaštitu
mediteranskih šuma koje je u raznim zemljama dao dobre rezultate.
U daljnjem nastojanju za obnovu vegetacije na Sredozemlju
treba organizirati znanstvena istraživanja ne samo u razvijenima
nego i u svim zemljama Mediterana. Na ovom je savjetovanju
konstatirana i pionirska uloga akademika A. Ugrenovića u okviru
tadanje organizacije za zaštitu mediteranskih šuma pod nazivom
»Silva mediterranea«. (p)


Prije svega da u ime Koordinacionog odbora Programa »ČOVJEK I
BIOSFERA« za SR Hrvatsku pozdravim ovo savjetovanje i zaželim puno
uspjeha u njegovom radu.´´


Sume u području Mediterana održavaju se i razvijaju pod mnogo nepovoljnijim
uslovima nego što je slučaj u drugim područjima. S jedne strane
klimatski, geomorfološki, hidrološki, pedološki i mnogi drugi prirodni uslovi
svojim specifičnim djelovanjem stvaraju mnoge oganičavajuće faktore, koji
spriječavaju da primorske šumske zajednice postignu svoj normalan vegetacijski
klimaks. S druge pak strane sve raznovrsniji antropogeni utjecaji
samo potiču da taj neravnomjerni razvoj šuma još više dođe do izražaja.


Stoga je i zaštita šuma na tom području mnogo složenije i zahtijeva
mnogo veće napore da se one ne samo održe u današnjem stanju, nego da
se u budućnosti još bolje razviju i da se djelovanje ograničavajućih faktora


* T. j. Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove
okoline u odnosu na Jadransko područje, održano u Zadru od 4. do 6. III 1976.
365