DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 22     <-- 22 -->        PDF

demije odnosno Šumarskog fakulteta u svoju društvenu zgradu, stvorilo je
trajne temelje i materijalnu bazu za oživotvorenje svojih stručnih i društvenih
planova.


Vraćanjem nacionaliziranog dijela Šumarskog doma Savez IT je ponovno
došao u posjedu cjelokupne zgrade, zgrade od 2.761,18 m-´ korisne
društvene i poslovne površine. Time su stvoreni još povoljniji uvjeti od dosadašnjih,
pa će Savez nastojati da pojača svoje brojne aktivnosti, kao i pristupiti
realizaciji zadataka i ciljeva kako ih je 87. redovna skupština, održana
16. XII. 1976. g. u Zagrebu postavila, a Sabor SR Hrvatske u čl. 1 naglasio
i posebno istakao u objavljenom Zakonu.


Dosadašnji društveni i stručni rad starijih šumarskih pokoljenja, kao
i današnjih, ostavio je duboke tragove. Mi želimo da te tragove pretvorimo
u brazde, ali ne samo brazde proistekle iz rada Saveza nego i njegovih terenskih
Društava IT šumarstva i drvne industrije.


Ing. R. Antoljak


U PRODAJI!


1.
Povijest Šumarstva Hrvatske — Zagreb 1976 250 —
2.
Spomenica Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(1846—1976) — Zagreb 1976 30.—
3.
Kauders: Šumarska bibliografija II (1946—1955) 20.—
4.
Horvat-Krpan: Drvno-md. priručnik — Zagreb 1967 g 100.—
5.
Šafar: Uzgajanje šuma — Zagreb 1963. g 50.—
6.
Savjetovanje: Uloga šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove
okoline u odnosu na jadransko područje — Zadar 1976. g 5.—
7.
Savjetovanje o kršu — Split 1958. g 30.—
8.
Kompleksna monografija o Kršu — komplet od 5 knjiga, 96 stručnih
referata na 1.400 stranica — obrađena čitava SFRJ — Split 1958 g. 100.—
9.
Ugrenović: Trsteno-arboretum, Zagreb 1958. g 30.—
10.
Tablice za kubiciranje trupaca — Zagreb 1975. g 35.—
11.
Dnevnik rada — službena knjižica terenskog osoblja 35.—
12. Društvena značka Saveza IT šumarstva i drvne industrije . . 15.—
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE — ZAGREB, Mažuranićev trg 11 — Telefoni: 444-206 i 449-686