DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Prvi upravitelj muzeja bio je Ivan Partaš, profesor Šum. akademije
(1898—1911). Kasnije je — uslijed znatnih troškova održavanja muzejskih
zbirki — upravu preuzela od Šumarskog društva Zemaljska vlada, ali muzejom
upravlja prof. F. Kesterčanek (1911 — 1913), zatim prof. dr. A. Petračić
(1913 — 1918), koji je upravu muzeja predao Šumarskom fakultetu u Zagrebu
i upraviteljem postaje prof, dr A. Ugrenović (1919 — 1946).


Selidbom Šumarskog fakulteta u nove prostorije u Maksimiru i ne baš
zakonskim useljenjem novih stanara u Šumarski dom zbijene muzejske zbirke
su preseljene u manje prostorije protivno volji Šumarskog društva. Nešto
kasnije je ovo pitanje izneseno i pred 74. redovnu skupštinu društva (1. III.
1953) gdje je donesen pod toč. 14 zaključak (ŠL 1953 str. 241): »Pitanje osnivanja
Lovačkog muzeja treba i dalje smatrati aktuelnim i voditi brigu za
dobivanje odgovarajućih prostorija za muzej u vlastitoj zgradi.


Radi spašavanja inventarnih predmeta muzeja ovlašćuje se Upravni odbor
Šumarskog društva da te predmete posudi Savezu lovačkih društava i Šumarskom
fakultetu u onom broju kako si ove ustanove odaberu. Sve uz
uvjet povrata kad uspije osnivanje vlastitog muzeja društva. Preostale inventarne
predmete muzeja treba rashodovati u broju koliko su dotrajali odnosno
spremiti u dosadašnje prostorije ukoliko imaju još vrijednosti«.


I tako je Šumarski muzej, uslijed potreba na poslovnom prostoru za
nove stanare, dotrajalosti jednog dijela exponata kao i financijskih poteškoća
oko održavanja izložbenih uzoraka likvidiran.


Osim exponata koji su preneseni u prostorije novoizgrađenog Šumarskog
fakulteta u Maksimiru (zbirke iz područja tehnologije drva i iskorišćavanja
šuma) danas se u Šumarskom domu nalazi još »Šumovid Hrvatske
i Slavonije«, reljefna karta u boji izrađena u umjetničkoj sadri, visoka 3,4 m
i široka 6,2 m, kao i nekoliko jelenjih i srnećih rogova i fotografija.


7. ZAKLJUČAK
Riječi koje smo naprijed iznijeli pripadaju radosnom trenutku prilikom
objavljivanja Zakona o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu IT
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koji je bio 1961 g. nacionaliziran.


Iskoristili smo ovu prigodu da nešto više kažemo o povijesti izgradnje
ove matične šumarske kuće, namjeni i njezinom značenju u ovih — proteklih


— 79 godina. Nismo posezali u davna nekadanja vremena radi slavljenja
prošlosti, nego smo ove podatke i dokumentaciju iznijeli radi budućnosti!
»Šumarski dom« je dio naše društvene i stručne povijesti! Ovdje izneseni
historijat nije poznat današnjim mlađim šumarskim generacijama, napose
onima koje nisu studirali u Šumarskom domu, nego su svoje stručno znanje
stekli u dvoranama Šumarskog fakulteta na istočnom rubu maksimirske
šume i perivoja.


Šumarski dom je dio naše povijesti i živi svjedok stremljenja i upornosti
zelene struke. Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo, današnji Savez
IT, izgradnjom vlastitog drušvenog doma, osnivanjem Šumarskog muzeja, neprekidnim
izdavanjem Šumarskog lista i prihvaćanjem tadanje Šumarske aka


355