DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 13     <-- 13 -->        PDF

2. POTICAJ I AKCIJE OKO VRAĆANJA ŠUMARSKOG DOMA
Riječ je o dvokatnoj zgradi u Ul. 8. maja 1945 br. 82 s krilnim pročeljima
na Trgu I. Mažuranića br. 11 i Perkovčevoj ul. br. 5., koju su — prije
78 godina — izgradili i podigli novčanim doprinosima, zajmovima i radom
članovi Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, a koju smo — odnosno cea
50",o izgrađene površine — 1959. g. izgubili na temelju Zakona o nacionalizaciji
najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SI. list br. 52 od 31. XII.
1958. g.), pa su se tim dijelom zgrade služile druge institucije.


Ovdje se mora posebno naglasiti i istaknuti uporna borba — prilikom
donošenja rješenja o nacionalizaciji dijela zgrade 1959 — 1962. g. — tadanje
uprave Saveza na čelu s prof, dr M. Androićem, ing. B. Čopom, prof,
dr Z. Potočićem, ing. R. Mottom, ing. B. Manojlovićem, ing. V. Živkovićem
i dr., da barem nekako ublaže kad ne mogu spriječiti primjenu spomenutog
zakona. To im je donekle i uspjelo, pa je tako Savez i nadalje raspolagao
s preostalom površinom zgrade od 50%.


Riječ je o Šumarskom domu u kojem su radili, predavali i odgajali
stručnjake šumarstva i drvne industrije — ne samo Hrvatske, nego i čitave
Jugoslavije kroz punih 48 godina, profesori Šumarske akademije odnosno
Šumarskog fakulteta (1898 — 1946 g.): Fran Kesterčanek, Ivan Partaš, Andrija
Petračić, Đuro Nenadić, Antun Levaković, Aleksandar Ugrenović, Ivo
Pevalek, Mihovil Građanin, Nikola Neindhart i dr. Iz »Šumarskog doma«
izišlo je preko 950 visokokvalificiranih stručnjaka šumarstva i drvne industrije!


Akciju oko vraćanja društvenih domova još je 1975. g. pokrenulo naše
novinstvo odnosno Društvo novinara Hrvatske, a sve u želji da povrati svoj
»Novinarski dom« koji je u neposrednoj blizini našega Šumarskog doma.
Snažniji poticaj za ovo »vraćanje« dao je sam predsjednik SFRJ J. B. Tito
kad je u intervju-u s Darom Janeković, predsjednicom Društva novinara
Hrvatske (Zagrebački Vjesnik od 1. II 1976. g.) rekao: »Vaše domove vam
moraju vratiti, vi se morate sastajati, ali ne u kavanama i birtijama . . .«


Tako je zakonskim putem vraćen pod kraj 1976. g. »Novinarski dom«
Društvu novinara Hrvatske, pa odmah zatim — početkom 1977 g. — »Dom
novinara« u Beogradu. Sličnim postupkom još 1952 g. dobio je Savez inženjera
i tehničara Hrvatske« svoj dom u Berislavićevoj ul. 6 i td. I naš se
je Savez pravovremeno uključio u ovu akciju oko vraćanja nacionaliziranog
dijela Šumarskog doma odmah početkom 1976 g., i to putem svoje matične
općine Centar (15. I. 1976. g.), a nešto kasnije primio je predstavnike Saveza
predsjednik grada Zagreba Ivo Vrhovec (20. II. 1976. g.).


U delegaciji Saveza, koju je predvodio tadanji predsjednik ing. S. Tomaševski,
bili su još: prof, dr M. Androić, ing. Tomislav Krnjak, prof, dr B.
Prpić, ing. B, Špečić i ing. R. Antoljak. Tom prilikom ing. S. Tomaševski
ponovio je predsjedniku grada razloge zbog kojih Savez traži vraćanje nacionaliziranog
dijela doma Savezu, zakonitom nasljedniku Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva odnosno one iste razloge koje je Savez naveo — u travnju
1977 g. — u molbi upućenoj Saboru SRH.