DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 12     <-- 12 -->        PDF

treba grada Zagreba na stambenom poslovnom prostoru. Međutim,
sada — kad je ta potreba prestala izgradnjom dovoljnog poslovnog
prostora — smatramo da »Šumarski dom« treba u cijelosti
predati Savezu IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske na korištenje
i raspolaganje, radi što uspješnije realizacije povećanih
zadataka i značajne uloge šuma i šumarstva u zaštiti čovjekove
životne i radne okoline.


5. Potpisani Savez je najpozvaniji da ovaj zaštićeni spomenik
kulture SR Hrvatske održi i očuva, pogotovo što taj nacionalizirani
dio zgrade nema organizirani Fond za održavanje zgrade niti
je ista zgrada registrirana u knjigama stambenog poduzeća.
Smatramo da ne samo grad Zagreb nego i čitava SR Hrvatska mogu biti
ponosni da u glavnom gradu naše republike radi i s uspjehom djeluje 130
godina staro stručno društvo koje bez prekida i već punih 100 godina uz
znatne financijske žrtve izdaje stručni časopis »Šumarski list«.


Savez je u svojom djelovanju zacrtao svojim Statutom i zadatke na ostvarivanju
načela, koje sadržava ne samo Ustav SFRJ i SR Hrvatske već i
program SKJ i SSRN Hrvatske, a sve sa ciljem da stvori borbeno i socijalističko
angažiranje svojih članova i cjelokupnog šumarstva SR Hrvatske.


Usvoji li Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske ovu našu molbu tada će
to predstavljati najveće priznanje koje smo dobili prilikom 130 godišnjice
postojanja našega stručnog društva, 100 godina neprekidnog izlaženja časopisa
Šumarskog lista, kao i za svoj rad na unapređivanju šumarstva i drvne
industrije SR Hrvatske.


Tajnik: Predsjednik:
Dr N. Komlenović v. r. Prof. dr B. Prpić, v. r.


Izvršno vijeće Sabora proslijeđuju naš zahtjev s potrebnim obrazloženjem
i prijedlogom predsjedniku Sabora u kojem navodi da je »Izvršno vijeće
ocijenilo da su razlozi za donošenje zakona opravdani i predlaže
Saboru da spomenuti zakon donese po hitnom postupku«. Ujedno saopćuje.
da je I. V. za svoje predstavnike koje će sudjelovati u ,radu vijeća
Sabora i njihovih odbora u vezi s raspravom odredilo ing. R. Pavlovića, rep.
sekretara i ing. D. Jurka, zamjenika rep. sekretara za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo. Za svoje povjerenike, koji će davati stručna
objašnjenja i obavještenja I. V. je odredilo ing. K. Štiglića, podsekretara
u Republ. sekretariju za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
i prof, dr B. Prpića, predsjednika Saveza IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


Sjednice triju saborskih vijeća: Udruženog rada, Vijeća općina i Društveno
političkog vijeća održane su 16. VI. 1977. g. i na njima su zastupnici
svih triju vijeća gotovo jednoglasno prihvatili podneseni prijedlog I. V. Sabora
za donošenje zakona o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu
inženjera i tehničara Hrvatske.


346