DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ovaj Centar postavlja pred Savez slijedeće zadatke:


1. Održavanje trajne akcije pod nazivom »DANI ŠUME I
ŠUMARSTVA SR HRVATSKE«, zatim organiziranje — u ŠUMARSKOM
DOMU — stalnih i povremenih — namjenskih — izložaba
iz područja šumarstva (pošumljivanje, koristi od šume i uloga
šume u zaštiti čovjekove okoline, problematiku koza i kozarstva,
šumski požarevi, bujice, šumske štete, upotrebu drva, drvo u
umjetnosti, duborezi, intarzije, skulpture, suveniri i si.),
2. Organziranje snimanja stručnih filmova, formiranje šumarske
filmoteke, xiloteke, foto-odjela, propagandnih fotosa, arhiv klišeja,
plakata i si.
3. Osnivanje Šumarskog muzeja, zbirke oruđa i alata, pribora,
sjemena, primjeraka drva i dr.
4. Proširenje izdavačke djelatnosti izdavanjem: stručnih publikacija
i priručnika, popularnih brošura o životu i ulozi šuma,
godišnjih kalendara, monografija, atlasa, plakata, šumarskih tiskanica
i dr.
5. Trajna propagandna aktivnost: održavanje aktualnih stručnih
predavanja diljem SR Hrvatske, sastajalište mladih prijatelja
prirode, prikazivanjem filmova, pisanje stručnih reportaža za
dnevnu, tjednu i mjesečnu štampu, suradnja s RTV i si.
6. Povremene akcije: Organiziranje povremenih izložbi s radovima
intarzista, duborezaca, skulptatora, slikara i dr.
7. Formiranje arhiva šumarstva i prikupljanje stručne građe,
gospodarskih osnova, kronika rada, informacija itd.
Našim pravilima i statutima već je u prošlosti bilo predviđeno — a
i danas je na snazi — da Savez osigurava svojem kolektivnom članstvu
uredski prostor u cilju što uspješnijeg razvitka i napretka struke. To je bio
osnovni razlog pristupanja izgradnji »Šumarskog doma« 1898. godine i stavljanje
pretežnog dijela zgrade na raspolaganje šumarskom školstvu punih
48 godina.


U ovom času Savez najviše zabrinjava sadašnje nesređeno stanje oko
održavanja zgrade, prokišnjavanje krovišta, dotrajala kanalizacijska i sanitarna
mreža, atmosferilijama i zagađivanjem nagrizena vanjska stolarija, fasada
i umjetnička ornamentika zgrade i dr. Sve to zahtijeva žurnu intervenciju
i obnovu!


Pogotovo nas zabrinjava činjenica zapadnog-nacionaliziranog dijela
zgrade, u kojem korisnici poslovnog i podrumskog prostora (1.072,87 m2)
već dugi niz godina, nikome ne uplaćuju zakonsku stanarinu. A to predstavlja
iznos od najmanje 600 milijuna starih dinara, pa se time gube i
sredstva za investicijsko održavanje zgrade.


Razumljivo je da potpisani Savez, realno gledajući, nastoji i želi da očuva
društvenu djedovinu, a sve na dobrobit naše socijalističke zajednice. To je


344