DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 84     <-- 84 -->        PDF

USPOREDNA ISTRAŽIVANJA EKONOMSKE USPJEŠNOSTI
GOSPODARENJA U KONKRETNIM ŠUMSKIM SASTOJINAMA
UZGAJANIM NA ŠUMSKOM I POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU*


U. Golubović
SAŽETAK. Autor je ispitao količinu i vrijednost drvne mase
dvije sastojine: jedne, koja je podignuta nakon posječene starije
šume i druge, podignute na do tada poljoprivredno obrađivanoj
površini. Obje su sastojine u g. j . »Josip Kozarac« (Šumarija Lipov-
Ijani) i to hrastove: prva mješovita (s učešćem hrasta po broju stabala
26°/o), a druga čista hrastova (učešće ove vrste s 91 — 94®/o
po broju stabala). Vrijednost korisne drvne mase u prvoj sastojini,
na šumskom tlu, bila veća je za 54% od vrijednosti takve mase na
površine prethodno poljoprivredno iskorištavane. Autor zaključuje,
»da li su to slučajnosti ili zakonitosti još za sada ne može sa
sigurnošću tvrditi« to više, što sastojine nisu jednake po svom sastavu
vrsta, (p)


Površine zemljišta u svakoj zemlji su određene i ograničene, a tehničke
mogućnosti gradnje i potrebe urbanizacije su velike i neograničene.


Iz toga osnova u Jugoslaviji postoji stalna potražnja šumskih površina
za izgradnju autoputova, dalekovoda, naftovoda, kanala i drugih infrastrukturalnih
objekata.


U našem društveno-ekonomskom sistemu radne organizacije što gospodare
šumama su dohodovne. To znači da one samostalno ostvaruju dohodak i dijele
ga na zakonske i ugovorne obaveze, te na osobne dohotke i fondove poduzeća.


U takvim uvjetima smanjivanje šumskih produktivnih površina negativno
se odražava na dohodak šumsko-privredne organiznacije. Međutim postoji
mogućnost »obeštećenja« takvih radnih organizacija, tako, što se one novčano
obeštećuju ili što im se u zamjenu ustupaju iste tolike površine poljoprivrednog
zemljišta radi podizanja novih šumskih sastojina. Klasificiranje (bonitiranje)
šumskih zemljišta se obavlja putem visina stabala što na njima rastu,
a klasificiranje poljoprivrednih zemljišta se obavlja po drugim (kemijskim)
metodama koje u našoj šumarskoj operativi nisu uobičajene.


Pretpostavka je da su uvijek poljoprivredna zemljišta bolja od šumskih
i da bi samim tim na njima bile i bolje, odnosno biološki kvalitetnije i ekonomski
vrednije šumske sastojine nego na šumskim zemljištinama.


* Referat održan na XVI-om IUFRO kongresu u Oslu od 20. do 26. VI 1976.