DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Tabela 1


Kulminacija sveukupnoga poprečnoj


g m2/ha


Bonitet prirasta krupnog drva (u)


95 godina 33.9
II 110 godina 34.1
III 135 godina 34.4
IV 160 godina 34.0


To znači da u dobi kulminacije sveukupnoga dobnog prirasta temeljenica
postiže praktički isti iznos, koji u hrastovim šumama sa slabom proredom
iznosi 34 m?lha bez obzira na bonitet (v. si. 1).


U novije vrijeme slab e prored e se napuštaju i primjenjuju se
jake prorede. Zato sam posegnuo za GERHARDTOVIM prirasno-prirodnim
tablicama (Eichen-Ertragstafeln für starke Durchforstung. Aufgestellt auf


ODNOS TEČAJNOG I POpRECtfoq YOLUMNÖG PRIRASTA


f TEMELJNICE (g) PREMA WlMMENAUEROVIM


PR/RASNO -PR1HODNIM TA3LICAMA


Accroisse merit courant et moyen et ta surface terrier» (g)


correspondante se/on les tables de production de.


Wimmenauer


#,
f N.


´/ r


/ / "^"v.


/ "/ ^~r*-»^ i^^~^


/ "f *^—^c"""^
´""´"´;;;.—


::-.v,~9


7^:: r—3::
//"/" :


// / ...-
lili


10 SO 30 40 SO CO 70 SO SO 100 110 120 130 HO 150 160


GODINE


oni


5J.
10 1) 30 40 }0 to 70 to
Sl.t(Fig.N´l)
100 110 HO 130 140 150 ISO
OQDins
«M
294