DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 79     <-- 79 -->        PDF

PRIMJENA PATRONEOVA PRINCIPA DUALITETE
NA HRASTOVE ŠUME


D. Klepac
SAŽETAK. Patroneov princip dualiteta navodi, da postojikorelacija između vremena kulminacije poprečnoga i tečajnogprirasta, postotka prirasta i temeljnice. Taj princip može se primijeniti
za hrastove šume time, da temeljnice u vrijeme sveukupnog
dobnog prirasta, koji definira donju granicu ophodnje,
predstavljaju određene »norme«, koje mogu poslužiti šumaru u
gospodarenju, (p)


U zanimljivoj knjizi G. PATRONEA »Elementi di auxonomia differenziale«,
Firenza 1976, opisane su neke zakonitosti u šumarskoj znanosti, i to posebno
iz oblasti prirasta stabla i šumskih sastojina. Između tih zakonitosti koje
je Patrone opisao princip dualiteta čini mi se najzanimljiviji. Taj princip
u originalu glasi ovako:


»Le proposizioni sui tempi di culminazione degli incrementi annuo e
medio e sul tasso di massa formano coppia con quelli correlativi di area
basimetrica«.


Patroneo v princip dualiteta navodi, da postoji korelacija između
vremena kulminacije poprečnoga i tečajnog prirasta, postotka prirasta i temeljnice.


Kako su ti elementi vrlo vrijedni pokazatelji u šumskog gospodarstvu,
korisno je vidjeti u kakvoj su korelaciji. To sam ispitao u hrastovi m
šumam a ponajprije zato, što su to naše najvrednije šume, zatim jer se
u njima kod nas dugo gosporadilo po određenom načinu i treće, što u tim
šumama istražujem prirast već više od 25 godina na stalnim pokusnim plohama.


Ispitivanja sam proveo najprije na temelju WIMMENAUEROVIH prirasno-
prihodnih tablica (Ertragsuntersuchungen im Einchenhochwald. Nach
den Aufnahmen der forstlichen Versuchsanstalt für das Grossherzogtum
Hessen, bearbeitet von Professor dr. Wimmenauer in Giessen, Allgemeine
Forst und Jagd-Zeitung, Frankfurt am Main, 1900), jer upravo te tablice
odgovaraju mnogima našim hrastovim šumama budući da se dugo vremena
u tim šumama gospodarilo slabim proredama. Po tim tablicama izračunao
sam dob kulminacije sveukupnoga poprečnoga dobnog prirasta krupnog
drva ili tako zvanu »apsolutnu zrelost« (u) za različite bonitete.


U tim dobima temeljnica u m2/ha iznosi: 33.9, 34.1, 34.4, 34.0 kako se
to vidi iz tabele 1.