DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 7     <-- 7 -->        PDF

TITOVA MISAO — NAŠA STVARNOST


Prije 40 godina stupio je na čelo naše Partije izuzetan čovjek genijalna
duha, human, odlučan i nepokolebljiv. Hrabno i smišljeno vodi nas drug
Tito od toga trenutka kroz ratnu oluju i obnovu Zemlje do dana današnjega,
do Njegove i naše samoupravne socijalističke stvarnosti kojom se ponose narodi
i narodnosti Jugoslavije. Oči čitavog svijeta uperene su u našu zemlju
koju vodi Titova misao. Pred tom mišlju povlače se neprijatelji, ona ih zbunjuje
svojom genijalnošću, a prijatelji se s njom poistovjećuju. Kotač povijesti
pokrenut Titovim idejama i ostvarenjima krenuo je novim putem koji je
doveo do blagostanja ljude naše zemlje, te izazvao potrebu mnogih u svijetu
da nas slijede. Taj Titov put koji je istovremeno i veličanstven i skroman
omogućuje svakom čovjek naše mnogonacionalne zajednice da ponosno i gordo
pogleda u oči svakome u svijetu.


Radnicima, tehničarima i inženjerima naših struka teško se posebno izdvojiti
iz cjeline u ovogodišnjoj proslavi Titovih i naših jubileja. Ono što
možemo s ponosom napomenuti su Titove riječi upućene nama na III Kongresu
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije koji je
održan u Bledu 1958. godine. Drug Tito nam je tada rekao:


»Naše šumarstvo i drvna industrija dali su u poslijeratnom
periodu nesumnjivo značajan doprinos našoj socijalističkoj
izgradnji i opštem privrednom napretku. Naročito se
mora imati u vidu činjenica da su u prvim poslijeratnim godinama
obnove i industrijalizacije baš naše šume bile izvor
koji nam je omogućio da lakše savladamo oskudicu u materijalnim
sredstvima za uvoz potrebnih mašina i drugog. Vratimo
šumama što prije ono što smo im suviše uzeli u to
vrijeme, jer će to mnogo koristiti našoj zajednici. Sa svoje
strane naša zajednica je, i dosada, činila napore za unapređenje
ovih grana privredne djelatnosti. Danas, međutim, kad
nam ostvareni rezultati u svim oblastima otvaraju nove, šire
mogućnosti, mi smo dužni da i na ovom području, u šumarstvu
i drvnoj industriji, preduzimamo sve što je potrebno
radi njihovog daljnjeg i bržeg podizanja i razvoja«.


Naš Predsjednik je i tada usprkos svojoj prezauzetosti našao vremena
da razmišlja o šumi kao narodnom blagu te vizionarski ukazao na općekorisne
funkcije šume što se kasnije u čitavom svijetu pretvorilo u svojevrstan pokret
za očuvanje zelenog blaga. Drug Tito je III Kongresu uputio i ove riječi:
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 8     <-- 8 -->        PDF

»Sume su naše dragocjeno nacionalno bogatstvo. One su
to ne samo po svojoj neposrednoj unutrašnjoj vrijednosti,
kao sirovinska baza za potrebe raznih grana industrije, negoi po onome što one posredno znače, prije svega za zdravljenaših građana, a isto tako i za razne grane poljoprivrednedjelatnosti, za sprečavanje erozije i uređenje bujičnih područja,
za stvaranje i održavanje povoljnijih klimatskih uslova
itd. O tora bogatstvu naroda treba svi pozvani faktori i čitava
zajednica da vode stalnu i najveću brigu«.


Druže Tito, dozvoli da se priključimo proslavi Tvojih jubileja, da Ti
zahvalimo za misao i duh kojem ste nas nadahnuli Ti i Partija, za Tvojumisao koja nas vodi i koja je uvijek bila i biti će naša stvarnost. Čestitamo
Ti druže Tito Tvoje jubileje koji su ujedno i naši i obećajemo da će radnici
naših struka postojano slijediti Tvoj samoupravni socijalistički put.


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE