DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 53     <-- 53 -->        PDF

4. INTERPRETACIJA I DISKUSIJA
4.1
Regresionu jednadžbu (1) možemo interpretirati, kako slijedi:
4.1.1 Za promatrani period, na svaki 1% porasta kapitala u drvnoj
industriji, ceteris paribus, dolazi do smanjenja društvenog brutto
proizvoda drvne industrije za 0,29 %.
4.1.2 U promatranom razdoblju, kod svakog povećanja broja zaposlenih
za 1%, ceteris paribus, dolazi do povećanja društvenog brutto
proizvoda za cea 1,8%.
4.1.3 Ako antilogaritmiramo koeficijent b4, dobijemo 1,0988789, iz
čega proilazi, da je društveni brutto proizvod drvne industrije rastao,
promatrano po stalnim cijenama, za ca 9,89% godišnje.
4.2
Rezultate izračunanih graničnih faktora produktivnosti proizvodnje možemo
interpretirati kako slijedi:
4.2.1 Za promatrano razdoblje sa svakim novim porastom kapitala
drvne industrije Jugoslavije od jednog milijuna Dinara, ceteris
paribus, smanjuje se društveni brutto proizvod drvne industrije
za 0,414 milijuna Dinara.
4.2.2 Ako naše regresione koeficijente zbrojimo: B = (—0,28570) +
(1,79572) + (0,04095) = 1,55097
U našem slučaju je 1 < B, što znači da se ukupan društveni brutto
proizvod, mijenjanjem proizvodnih činilaca, rada i kapitala u vremenskom
razdoblju, sa svakom dodatnom tisućom zaposlenih u
drvnoj industriji, ceteris paribus, povećava se društveni brutto proizvod
drvne industrije za 52.188 Dinara.


4.3 Iz prikazane stvarne mješavine dvaju proizvodnih faktora proizvodnje,
rada i kapitala drvne industrije Jugoslavije u razdoblju 1962—1974, možemo
zaključiti da razvojna i investiciona politika u toj grani očito nije bila ozbiljnije
podvrgavana konzistentnijm programima optimiziranja alokacije resursa.
Izvjesno je da to vodi ozbiljnoj statičkoj nedjelotvornosti, koju dinamička
djelotvornost, približno visoka stopa rasta, jedva može kompenzirati.
Razlozi za ovu situaciju su sasvim sigurno kompleksni i ovaj rad može
poslužiti samo kao povod za dublju i svestraniju analizu pronalaženje pojedinačnih
uzroka, da bi na temelju njih mogla biti formulirana dugoročna politika
grane, koja bi ispravila dobronamjerne pogreške iz prošlosti.


LITERATURA


01.
Ackoff, R. L., Sasieni, M. W.: Fundamentals of Operations Research,
J. Wiley & Sons, N. York, 1968
02.
Archibald , G. C. (Editor): The Theory of the Firm, Penguin Books Ltd.,
Harmondsworth, 1973