DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Sa Xj (za i # 4) smo označili aritmetičke sredine logaritama Yj, tako da
imamo:
Yi = antilog. X; (za i ^ 4) (4)


odnosno:


dYi Yi
= bj (5)
dY; Yj


geometrijske sredine naših varijabla su:


Tabela 3.2.1


Yi = 4.023.74 milijuna Dinara = Društveni brutto produkt


Y-2 = 2.778,75 milijuna Dinara = Zaposlenih kapital


Y;i = 138,45 tisuća = broj zaposlenih


iz gornje tabele, uvrstivši vrijednosti u izraz (5) možemo izračunati granične
produktivnosti za geometrijske sredine naših varijabla:


dYi (—0.28 570) (4 023,74)
= = 0,4137346882
dY2 2.778,55


dYi (1.79 572) (4 023,74)
52,18783689
dY3 138,452


3.3 Granice pouzdanosti koeficijenta regresije
Koeficijent multiple korelacije naše regresione jednadžbe (1) je:


bä Sl2 + b3 Si3 + b4 Sl4
Rä = = 0,96683 (6)
Su


iz čega proizlazi, da multipla regresija objašnjava oko 96,86% odstupanja
od Xi.


Kvocijent varijance je:


R2 (N — p)
F = = 87,44 (7)
(1 — R2) (p —1)


265