DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 49     <-- 49 -->        PDF

investicije za svaku od slijedećih godina bi iza toga korigirali indeksom
cijena, svodeći ih na baznu godinu, odbili od tako dobivene svote amortizaciju
i razliku dodali (ili oduzeli — što nije bio slučaj, jer su investicije
premašale amortizaciju) od sadašnje vrijednosti imovine. Međutim iza 1965,
to više nije bilo moguće, jer je tada bila provedena relavorizacija i amortizacija
koja je iza toga slijedila, bila je obračunavana na bazi revaloziranih
vrijednosti. Zbog toga smo bili prisiljeni za cijeli uzorak od 13 godina uspostaviti
kontinuirane vrijednosti osnovnih sredstava i to knjigovodstvene vrijednosti,
akumulirane amortizacije i sadašnje vrijednosti, s bazom cijena
1962.


Uposlena prosječna obrtna sredstva smo za svaku godinu indeksom cijena
svodili na baznu, 1962. godinu.


Na isti način smo korigirali i društveni brutto proizvod tj. društveni
proizvod drvne industrije plus materijalni troškovi. Bez obzira što to nije
adekvatno ukupnom prihodu drvne industrije, držeći se u cijelom uzorku konsekventno
prikazivanja rezultat rada drvne industrije društvenim brutto
proizvodom, dobili smo željeni kontinuitet.


Rad, kao faktor proizvodnje, nismo prikazivali, što bi bilo ispravnije,
brojem radnih sati ili radnih dana, već prosječnim brojem zaposlenih v.
drvnoj industriji za promatrani period. Rezultati koje smo dobili valja prema
tomu tumačiti, da se odnose na broj zaposlenih u odnosnom periodu ili godini,
izražen u 000.


3. IZRAČUNAVANJE FUNKCIJA PROIZVODNJE
3.1 Regresija
Iz podataka Tabela 2.1, 2.2 i 2.3. Obračunavamo zbrojeve i umnoške
odstupanja od aritmetičkih sredina:


Tabela 3.1.1


i


1
2
1
0.30 204
2
0.26 681
0.26 202
3
0.04 440
0.03 589
4
7.04 563
6.76 979
3
4
0.01 105 0.85 027
182.00 000
Normalne jednadžbe:
S22 bi + S23 bs + S24 bi =
S32 b2 + S33 b3 + S34 b4 =
S42 b2 + S43 b3 + S44 b4 =
S12
Si 3
Sl4