DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 47     <-- 47 -->        PDF

jednu bazu i time učinile međusobno usporedivim. Bez valjanog indeksa
cijena i svođenja na jednaku mjeru, nikakovo ispitivanje ne bi imalo smisla.


U množini indeksa cijena također je problem, kojega odabrati. Ako procjenjujemo
imovinu radnih organizacija, vjerojatno primjena indeksa troškova
života ne bi bila adekvatna, a vjerojatno niti indeks cijena prometa
robe na veliko ili indeks cijena industrijskih proizvođača.


Zbog porasta cijena prisiljeni smo u našoj zemlji sredstva radnih organizacija
sporadičkim revalorizacijama dovoditi u sklad s činjenicama svakodnevnog
života. Ako međutim takove podatke želimo upotrijebiti kod analiza
kontinuiranih vremenskih nizova, kao što je naš slučaj, onda podaci


o imovini radnih organizacija
isto tako malo vrijede.
Svjesni svih teškoća izabrali smo, iako se takovu izboru mogu uputiti
ozbiljne kritike, kod proučavanja svih varijabla našeg modela FUNKCIJE
PROIZVODNJE, indeks cijena drvne industrije. Učinili smo to stoga, što
je taj indeks veoma blizak indeksima ostalih grana, nadalje, što iz input-output
analiza znamo da je razmjena drvna-drvnoj veoma visoka i konačno,
što upotrijebivši takav jedinstveni indeks, imamo mogućnost, pronašavši bolji,
uz male korekcije rezultat istraživanja prilagoditi tom indeksu za kojega bi
se odlučili.


Sve cijene u ovoj radnji su s bazom 1962. godine tj. godinom kada započinjemo
promatranja našeg modela. Bez sumnje smo se mogli odlučiti i za
neku drugu baznu godinu.


Uposleni smo kapital, kako radi kratkoće nazivamo osnovna i obrtna
sredstva, drvne industrije, upotrijebljen kao faktor proizvodnje radi kontinuiteta
vremenskog niza preuredili na taj način, što smo knjižnu i sadašnju
vrijednost osnovnih sredstava uzeli kao početnu u baznoj godini 1962. Nove


TABELA 2.1.


D9RAČUN KRETANJA OSNOVNIH SREDSTAVA. CRVNE INDUSTRIJE U RAZDOBLJU 1962-1974 I PRERACUWIWDE li STALNE CIJEPE 1562


C u milijunima Dinara)


GDD. NABAVNA VRIAKUMULIRANA
SADAŠNJA STOPA IZNDS NOVE II* -. INDEKS Nul/E IN NABAVNA
VRI JEDNOST
KA AMORTIZACIJA VRIJEĐA´. AM0RT. AMORT. VESlIDIJE : CIJENA VESTICIJE VRI3EDNDST
PDČ.GDD. NA FOČ. ZA TEK,U TDKU TEK.CIJ. ETflLNE IW KRAJU GO STAL.
CIJ. STAL.CIJ. GODINE EDDIfJJ GODINE CIJENE DINE
1962 1.428 558 870 3,08 44 174 110 174 1,602
1963 1.602 619 933 3,83 61 203 100 203 1.805
19S4 1.805 733 1.097 4,94 89 243 104 23 V 2.039
1965 2.039 815 1.224 5,23 107 222 125 17S 2,215
196S 2.215 875 1.340 2,70 60 251 148 173 2.335
1967 2.385 940 1.445 2,74 65 311. 157 193 2,583
isea 2.5B3 1.017 1.56S 2,97 77 323 103 201 2.784
1969 2.7 » 1,228 1,555 7,57 211 481 174 27S 3.C60
1973 3.0So 1,515 1,545 9,39 287 733 193 378 3.433
197X 3.WB-1.77S 1,652 7,60 261 960 217 442 3,880.
1972 3.EB0 2.077 1.603 7,77 IDI 1,256 243 517 4,357
1973 4.397 2.481 1.916 9,13 404 1.615 EB2 573 4,97a
197It 4.970 2.968 2.C02 9,79 487 2.397 557 671 5.154


IZVQRI: Statistički godišnjak SFRJ, 1962-1976, Izdanje: Sauezni zavod za statistiku; Gecgrad