DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PROIZVODNE FUNKCIJE DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE
U RAZDOBLJU 1962—1974.


R. Sabadi
SAŽETAK. Prikazan je ekonometrijski model drvne industrije
Jugoslavije za period 1962—1974. Promatraju se činioci proizvodnje,
rad, izražen brojem zaposlenih, i kapital, izražen ukupnim


sredstvima, aktivnim osnovnim i obrtnim sredstvima, obračunato
po stalnim cijenama 1962.
U promatranom periodu izračunate granične produktivnosti
jaktora proizvodnje pokazuju:


I sa svaki dodatnim 1 milijunom Dinara kapitala, smanjuje
se društveni brutto proizvod za 0,414 milijuna Din.
II sa svakom novom 1.000 zaposlenih u drvnoj industriji, povećava
se društveni bruto proizvod za 52.188 Dinara.


Zbroj regresionih koeficjenata (rad, kapital i vrijeme) iznosi
1,55097 što znači da se ukupan društveni brutto proizvod mijenjanjem
proizvodnih fakora rada i kapitala u vremenu, mijenja prekoproporcionalno.


Iz ovih rezultata je zaključiti da u promatranom periodu investiciona
politika drvne industrije Jugoslavije nije slijedila konsistentan
program optimalizacije alokacije resursa. Razlozi su sigurno
kompleksni, pa prikazani rad upućuje na dalju analizu otkrivanja
pojedinačnih uzroka.


1. UVOD
Proizvodne funkcije pokazuju odnose između utrošenih količina proizvodnih
činilaca i količine gotovih proizvoda, kod date tehnologije. Općenitije
su transformacije funkcija, kakovu mi prikazujemo, koje daju odnose između
činilaca proizvodnje rada i kapitala drvne industrije i društvenog brutto
proizvoda te grane.


Poznato je da svako dobro, kao i sva dobra, bivaju proizvođena mješavinom
proizvodnih faktora. Na Filipinima se proizvodi skoro jednaka količinina
riže po jedinici površine zemlje zasijane rižom, kao recimo i u Kaliforniji.
Na Filipinima ono što nazivamo kapitalom (minuli rad i sredstva
za proizvodnju), u najboljem su slučaju po koja motičica, sve ostalo je ljudski
rad. U Kaliforniji obradu tla vrše traktori sa širokim gusjenicama, sjetva
se vrši avionima, zasipavanje gnojivom i pesticidima također, žetva specijal