DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 40     <-- 40 -->        PDF

4. ako koristi šumsku cestu protivno odredbama stava 2. člana 47.
ovoga zakona;
5. ako drvo iz šume ili drvo posječeno izvan šume izvozi, prevozi,
primi na otpremu, preradu ili poliranu ili prodaje odnosno kupuje drvo
nežigosano ili bez popratnice ili grane ili dijelove grana stavlja u promet
bez popratnice (član 48. stav 1. i 2);
6. ako u svrhu protupravnog prisvajanja u šumi obori jedno ili
više stabala ili dijelove stabla, a takva radnja ne predstavlja krivično
djelo.
Za prekršaj iz točke 6. stava 1. ovoga člana u ponovljenom slučaju
može se izreći kazna zatvora u trajanju do 30 dana.


Član 96.


Novčanom kaznom od 500 do 2000 dinara kaznit će se za prekršaj
građanin:


1. ako ne izvrši pošumljavanje u određenom roku (član 10);
2. ako gospodari šumom ili šumskim zemljištem protivno programu
za gospodarenje šumama odnosno ne izvršava radnje ili mjere određene
programom za gospodarenje šumama (član 31);
3. ako u šumi posiječe stabla bez njihovog odabiranja i obilježavanja
(doznake stabala) ili posiječe stabla, grane ili dijelove grana bez
dozvole za vlastite potrebe ogrijeva (član 36. stav 1. i 2);
4. ako ne poduzme mjere radi zaštite šuma od požara i drugih
elementarnih nepogodan, biljnih bolesti ili štetnika (član 37. stav 1);
5. ako zemljište na kojem je izvršeno krčenje ili čista sječa ne
koristi u svrhu radi koje je izdana dozvola (član 41. stav 1);
6. ako u šumi ne poduzima naređene mjere zaštite (član 43. stav 2);
7. ako u šumi, na šumskom zemljištu ili na zemljištu u neposrednoj
blizini šume loži otvorenu vatru ili pali drveni ugljen protivno odredbama
člana 45. ovoga zakona;
8. ako u šumi i na udaljenosti do 200 metara od ruba šume podigne
ili dozvoli podizanje vapnare, poljske ciglane ili drugi objekt s otvorenim
ognjištem, odloži ili dozvoli odlaganje smeća ili otpadaka u šumi
(član 46. stav 1);
9. ako šumarskog inspektora onemogućuje u obavljanju nadzora
ili mu ne pruža potrebne podatke ili obavještenja (član 88);
10. ako ne postupi po rješenju šumarskog inspektora (član 89. stav
1. i 2).
Clan 97.
Kaznit će se na licu mjesta za prekršaj građanin:


1. ako u šumi napasuje stoku ili skuplja ili odvozi sušanj, mahovinu,
šumske plodove ili druge sporedne šumske proizvode (član 38),
novčanom kaznom od 200 dinara;
2. ako u šumi odlaže smeće ili otpatke (član 46. stav 1), novčanom
kaznom od 500 dinara;
3. ako stavlja u promet posječena stabla, nežigosana ili bez popratnice
ili grane ili dijelove grana bez popratnice (član 48. stav 1. i 2),
novčanom kaznom od 1000 dinara.
Novčanu kaznu na licu mjesta prema stavu 1. ovoga člana može
naplatiti šumarski inspektor.
Novčanu kaznu iz točke 3. stava 1. ovoga člana može naplatiti i
tržni inspektor.


Član 98.


Uz kaznu za počinjeni privredni prijestup iz točke 4. stava 1. člana


91. i za prekršaj iz točke 1, 2. i 5. stava 1. člana 93. ovoga zakona i
prekršaj iz točke 1, 2, 5. i 6. člana 95. ovoga zakona može se izreći za254