DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 32     <-- 32 -->        PDF

III. SUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KRŠA
Član 68.


Gospodarenje šumama i šumskim zemljištima na području krša
zasniva se, pretežno, na korištenju njihovih općekorisnih funkcija.


Šume i šumska zemljišta na području krša prostiru se u općinama:
Benkovac, Biograd na moru, Brač, Buje, Buzet, Cres-Lošinj, Drniš,
Dubrovnik, Gračac, Hvar, Imotski, Knin, Korčula, Krk, Labin, Lastovo,
Makarska, Metković, Obrovac, Omiš, Opatija, Pag, Pazin, Ploče, Poreč,
Pula, Rab, Rovinj, Sinj, Split, Šibenik, Trogir, Vis, Vrgorac i Zadar
te dijelovima općina: Crikvenica, Donji Lapac, Gospić, Rijeka, SenjTitova Korenica koji nisu obuhvaćeni šumskogospodarskim područjima.


Član 69.


Unutar područja krša iz člana 68. ovoga zakona utvrdit će se uža
područja na kojima će se šumama i šumskim zemljištima gospodariti
vodeći računa o posebnim prilikama, odnosima i potrebama.


Uža područja iz stava 1. ovoga člana utvrđuju se i mijenjaju društvenim
dogovorom koji zaključuju skupštine zajednica općina, skupštine
općina, privredne komore, poslovne zajednice za šumarstvo i regionalni
sindikati radnika šumarstva i prerade drva.


Član 70.
Užim područjem šuma i šumskih zemljišta na području krša gospodari
jedna šumskogospodarska organizacija.
Šumskogospodarsku organizaciju iz stava 1. ovoga člana osniva
skupština općine i njezina suglasnost je potrebna za statusne promjene
šumskogospodarske organizacije.
Društvenim dogovorom iz stava 2. člana 69. ovoga zakona može
se utvrditi da se šume i šumska zemljišta koja se prostiru u dijelovima
općina iz stava 2. člana 68. ovoga zakona daju na gospodarenje šumskogospodarskoj
organizaciji koja gospodari susjednim šumskogospodarskim
područjem.
Član 71.
Za gospodarenje šumama i zaštitu šuma na području krša izrađuje
se za svako uže područje (član 69. stav 1) program za gospodarenje šumama
na osnovi kojeg se utvrđuje visina potrebnih financijskih sredstava
za izvođenje radova i provođenje mjera utvrđenih u programu.
Program iz stava 1. ovoga člana donosi šumskogospodarska organizacija
koja gospodari tim područjem, a odobrava ga općinska skupština
odnosno općinske skupštine sporazumno.
Ako struktura šuma na užem području krša zahtijeva podjelu na
gospodarske jedinice, program za gospodarenje šumama razrađuje se
po gospodarskim jedinicama.


Član 72.


Sredstva za biološku reprodukciju i zaštitu šuma od požara na
području krša osiguravaju organizacije udruženog rada koje gospodare
šumama i šumskim zemljištima na tom području, općine, Republika
i Samoupravna interesna zajednica za unapređivanje šuma na
području krša na osnovi zaključenog društvenog dogovora i usvojenog
programa za gospodarenje šumama.


Član 73.


Društvenim dogovorom iz člana 72. ovoga zakona utvrđuje se visina
učešća sudionika u osiguranju sredstava, način i mjere za provođenje
programa za gospodarenje šumama te obaveze i društvena odgovornost
sudionika društvenog dogovora za ostvarivanje dijela programa za gospodarenje
šumama za koji osiguravaju sredstva, i to: