DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Clan 63.


Za arondaciju i komasaciju šuma i šumskog zemljišta obuhvaćenih
šumskogospodarskim područjem potrebno je prethodno pribaviti
suglasnost Izvršnog vijeća Sabora, a za šume i šumska zemljišta
na užem području krša potrebna je suglasnost skupštine zajednice
općina.


Član 64.


U postupku arondacije i komasacije šuma i šumskog zemljišta
može se izvršiti zamjena šuma i šumskog zemljišta poljoprivrednim
zemljištem i obratno, kao i zamijeniti šume i šumsko zemljište u društvenom
vlasništvu za šume i šumsko zemljište na koja postoji pravo
vlasništva.


12. OSIGURANJE SREDSTAVA ZA REPRODUKCIJU ŠUMA
Član 65.


Sredstva za reprodukciju šuma osigurava se za ukupni obim radova
predviđenih šumskogospodarskom osnovom područja odnosno
programom za gospodarenje šumama.


Osnovne organizacije udruženog rada u sastavu šumskogospodarske
organizacije i druge društvene pravne osobe koje gospodare šumama
i šumskim zemljištima u društvenom vlasništvu obračunavaju i izdvajaju
sredstva za reprodukciju šuma iz ukunnog prihoda ostvarenog na
osnovi vrijednosti posječenih i prodanih drvnih proizvoda.


Visina sredstava koja se izdvaja za reprodukciju šuma u društvenom
vlasništvu utvrđuje se zakonom.


Sredstva izdvojena na osnovi stava 2. ovoga člana, nakon podmirenja
troškova jednostavne biološke reprodukcije šuma, mogu se koristiti
i za izgradnju šumskih prometnica neophodnih za izvođenje radova
jednostavne biološke reprodukcije određene šumskogospodarskom
osnovom područja.


Član 66.


Samoupravnim sporazumom o udruživanju osnovnih organizacija
udruženog rada u šumskogospodarsku organizaciju utvrđuje se udruživanje
sredstava izdvojenih na osnovi člana 65. ovoga zakona za radove
jednostavne biološke reprodukcije šuma određene šumskogospodarskom
osnovom područja.


Šumskogospodarske organizacije dužne su samoupravnim sporazumom
odrediti jedinstveni način utvrđivanja vrijednosti radova na
reprodukciji šuma.


13. UTVRĐIVANJE I KORIŠTENJE DIJELA DOHOTKA KOJI JE
REZULTAT RADA U IZUZETNO POVOLJNIM PRIRODNIM UVJETIMA
ILI IZUZETNIH POGODNOSTI NA TRŽIŠTU ILI DRUGIH IZUZETNIH
POGODNOSTI
Član 67.


Dio dohotka koji je rezultat rada u izuzetno povoljnim prirodnim
uvjetima ili izuzetnih pogodnosti na tržištu ili drugih izuzetnih pogodnosti
u stjecanju dohotka osnovne organizacije udruženog rada u djelatnosti
šumarstva utvrđuju i koriste na način propisan zakonom.