DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 14     <-- 14 -->        PDF

2.6 Prelazne i završne odredbe
Odredbama ove glave utvrđeni su rokovi za donošenje zakonom
predviđenih društvenih dogovora, samoupravnih sporazuma
i ostalih propisa i mjera za provedbu zakona te odredbe


o važnosti određenih dosadašnjih propisa i mjera odnosno način
privremenog uređenja pojedinih pitanja, dok se ne donesu predviđeni
propisi, akti i mjere na osnovi novoga Zakona.
— Posebno je značajno spomenuti da je rok za utvrđivanješumsko-gospodarskih područja 9 mjeseci, rok za zaključenje samoupravnog
sporazuma o osnivanju samoupravne interesne zajednice
za unapređivanje šuma na kršu 1 godina dana, rok za
zaključenje društvenog dogovora o osiguranju sredstava za reprodukciju
i zaštitu šuma na kršu godinu dana, sve od stupanja
na snagu ovoga zakona.
3. Zaključak
Novi Zakon o šumama regulira veoma značajna područjagospodarenja i upravljanja šumama sa svim elementima održavanja,
zaštite, korištenja i reprodukcije šuma. On će međutim,
u značajnoj mjeri poslužiti i kao važan činilac i pomoć pri organiziranju
udruženog rada u šumarstvu na načelima Ustava i Zakona
o udruženom radu, uvažavajući u punoj mjeri prava radnika
u šumsko-go spo dar skini organizacijama, ali i uz respektiranje
njihovih obaveza koje proizlaze iz odredaba ovoga zakona,
a posebno u odnosu na racionalno gospodarenje i upravljanjeovim prirodnim bogatstvom i potrebama za njegovim stalnim
reproduciranjem.


Donošenjem ovoga zakona nije završena aktivnost radnih
ljudi u šumsko-gospodarskim i društveno-političkim organizacijama
i zajednicama.


Dapače, ta se aktivnost nastavlja ostvarivanjem procesadruštvenog dogovaranja i samoupravnog sporazumijevanja, da bi
se u predviđenim rokovima što adekvatnije provele zakonske odredbe
o osnivanju šumsko-gospodarskih područja i užih područjašuma i šumskog zemljišta na kršu, usklađivanje šumsko-gospodarskih
organizacija i uopće osiguralo provođenje Zakona o udruženom
radu u oblasti šumarstva, osnivanjem osnovnih organizacija
udruženog rada, Samoupravne interesne zajednice za unapređivanje
šuma na kršu, uspostavljanjem dohodovnih odnosa
i povezivanje u cjelovit sistem udruženog rada u reprodukcijskimcjelinama, razrada sistema reprodukcije šuma, identifikacija i
korištenje rente i još neka otvorena pitanja.


Usvajanjem Zakona o šumama stvoreni su neophodni uvjeti
za provođenje naznačenih akcija i zadataka.


TOMISLAV KRNJ AK, dipl. ini. šum.
glavni inspektor za šumarstvo
i lovstvo SR Hrvatske


228