DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 13     <-- 13 -->        PDF

2.3 Šume i šumska zemljišta na području krša:
Na
nov način se utvrđuje:


— područje šuma i šumskog zemljišta na kršu u općinamai njihovim dijelovima.
— uža područja šuma i šumskog zemljišta, način njihovautvrđivanja društvenim dogovorom koji zaključuju u zakonu
predviđeni sudionici na razini zajednice općina.
— gospodarenje užim područjem šuma i šumskim zemljištemod strane šumsko-gospodarske radne organizacije, osnivanje i suglasnosti
na statusne promjene ovih organizacija (skupština općine).
— obveza izrade Programa za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištem na užem području krša, postupak za donošenjei odobrenje programa.


— osiguranje sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu
šuma na području krša, s time što osim organizacija udruženograda koje gospodare užim područjima šuma i šumskim zemljištemsredstva za prihvaćeni program osiguravaju i općine, Republikai Samoupravna interesna zajednica za unapređivanje šuma na
području krša na osnovi zaključnog društvenog dogovora.


2.4 Samoupravna
interesna zajednica za unapređivanje šuma
na području krša
Na
nov način se utvrđuje:


— obaveza osnivanja samoupravne interesne zajednice za
unapređivanje šuma na području krša, u koju se učlanjuju organizacije
udruženog rada iz zakonom utvrđenih zainteresiranih
djelatnosti.


— suglasno donošenje Odluke skupština zajednica općina o
osnivanju samoupravne interesne zajednice, njenom sjedištu, načelima
za organizaciju i međusobnim odnosima te obvezi plaćanja
doprinosa, u koliko se ne zaključi samoupravni sporazumkoji bi regulirao ova pitanja.
— zadaci Samoupravne interesne zajednice, način organizacije,
upravljanja i odlučivanja, ostvarivanja programa rada i sredstva
doprinosa.
2.5 Nadzor nad provedbom zakona i kaznene odredbe
Najznačajnije novosti u odredbama su:


— konkretnija i sistematičnija obrada nadležnosti organa


šumarske inspekcije prema intencijama Zakona o nadležnosti


organa Zajednica općina.


— određenije utvrđivanje potrebne stručne spreme šumar


skog inspektora.


— kaznene odredbe određenije su vezane sa materijalnimpropisima, a visina kazni u skladu je sa usvojenim stavovima o
jačanju zakonitosti i odgovarajućoj kaznenoj politici u našem
društvu.