DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 111     <-- 111 -->        PDF

U knjizi se nalazi i 86 slika (fotografija,
grafikona i karata). Na kraju knjige
autor navodi iscrpnu literaturu s kojom
se služio prilikom pisanja ovog udžbenika
te potrebne registre koji omogućavaju
lakše snalaženje u knjizi.


Smatramo da je prof, dr Vitomir Stefanović
izdavanjem ove knjige obogatio
našu šumarsku literaturu jednim vrijed-


MALI BOTANIČKI RJEČNIK TALIJANSKO-
SRPSKOHRVATSKI


Institut za jadranske kulture u Splitu,
još 1974. god., izdao je tehnikom ciklostila
naslovno navedeni rječnik. Rječnik
je »sredio« D. Jedlowski »u želji,
da se olakša praćenje stručne literature
na talijanskom jeziku, posebno
one koja obrađuje karakteristike biljnih
vrsta«, kako stoji u Uvodu ovog Rječnika.
U Rječniku se nalaze uglavnom riječi,
nastavlja autor, »koje se najčešće
susreću u morfološkim opisima stabljike,
kore, lista, pupa, svjetla, ploda, sjemena
i žilja«.


Ovaj Rječnik sadrži 690 riječi, a nešto
manje morfoloških karakteristika. Morfoloških
karakteristika manje, jer za pojedine
karakteristike postoje i po dvije
riječi kao npr. za kvrgu ili čvor (bernaccolo
i bitorzolo), za zrakastu nervaturu
(peltata ili peltinervia), peludno zrnce
(granello di polline i granuli pollinici),
puzavo, prizemno stablo (fusto procombente
i fusto prostrato), itd. Oblici listova,
presjeci kroz cvijet te cvasti uz
odgovarajuće nazive u talijanskom jeziku
prikazani su na dvije strane crteža,
što je svakako vrijedan prilog Rječniku.


nim udžbenikom i time olakšao studentima
šumarstva savladavanje jednog za
šumarstvo vrlo važnog predmeta — FITOCENOLOGIJA,
a operativi pružio mogućnost
da se posluže knjigom kao priručnikom
prilikom izvođenja bioloških
radova na terenu pa mu i ovom prilikom
čestitamo i želimo dalji uspjeh u radu.


Dr Đuro Rauš


U ovom Rječniku nalaze se i pojmovi


— riječi, kojih nema u drugim talijansk-
hrvatskim rječnicima (npr. ni u opsežnom
Talijansko-hrvatskom rječniku I.
Androvića, a u kojem se nalazi i »Dodatak
« Dra V. Esiha). Takovi su npr. deciduo
— listopadan, dispermo — s dvije
sjemenke, pianta frugale — biljka neizbirljiva
na tlo, pianta pietrosa ili petri-
cola — biljka kamenitih terena, itd.
Za naslovnu unutarnju stranicu autor
je reproducirao iednu stranicu iz knjige
»DISCORI di PIETRO ANDREA MATTHIOLI...
«, izdanoj u Veneciji 1671.
god., koju je autor pronašao u Franjevačkom
samostanu u Karlobagu. Ta knjiga
(928 stranica formata 21 x 31,5 cm)
sadrži, kako informira autor, načine liječenja
raznih bolesti čovjeka, ali i opise
otrova te raznih kopnenih i vodenih
životinja. Posebno poglavlje, veći dio
knjige, odnosi se na opise biljnih vrsta
s naznakama ljekovitih svojstava. Tekst
je dopunjen odličnim slikama — crtežima,
što svjedoči i otisak u ovom Rječniku
grančica s češerima alepskog i primorskog
bora (po Matthioli-ju »pino
maritimo« i un´i altro pino maritimo).*


* Rječnik se nalazi i u knjižnici SITSDH u Zagrebu.
STRANA STRUČNA LITERATURA
iz područja šumarske entomologije, zaštite šuma, fitofarmacije i zaštite drva (1)


GEILER HEINZ, BELLMANN CHRISTA:
Aktivität und Dispersionen der Carabiden
in Fichtenforsten Tharandter Waldes
(Coleoptera, Carabidae). »Faunist.
Ann. Staatl. Mus. Tierl.«, Dresden, 1974,
No 1, pp. 1-71, (njem. rez: engl., rus.)
Bibl. 41.


O aktivnosti i rasprostranjenju Carabida
u smrekovim šumama Tharandta.


Istraživanja su izvršena na 9 pokusnih
površina godine 1964. i 1965. Insekti su
sakupljeni u lovke s fiksatorom. Sakupljeno
je 87 vrsta, od čega je dominiralo
samo 8 vrsta. Eudominant Carabus