DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— Gospodarenje šumama i šum. zemljištima utvrđeno je kao
djelatnost od posebnog društvenog interesa, a ostvarivanje ovoga
interesa ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom.
— Značajno je i razvrstavanje šuma prema njihovoj namjeni
i posebno način proglašivanja šuma za zaštitne šume i šume s
posebnom namjenom, što je na nov način regulirano čl. 6. i 7.
— Značajna je novina i ustanovljenje posebnih načela gospodarenja
šumama i šumskim zemljištem na kontinentalnom
području Republike od onih na području krša, što se u ovom
zakonu i posebno obraduje i regulira.
2.2
Gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištima
na kontinentalnom području:
— Definirani su poslovi jednostavne i proširene biološke reprodukcije
šumia.
— Šire su dati elementi koji utječu na osnivanje i utvrđivanje
šumsko-gospodarskih područja.


— Propisan je način utvrđivanja i mijenjanja šumsko-gospodarskih
područja (društvenim dogovorom koji zaključuju zakonom
predviđeni sudionici — čl. 14).
— Izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog
područja vrši Izvršno vijeće Sabora, samo na osnovi prethodno
utvrđenog općeg interesa.
— Šumama i šumskim zemljištem obuhvaćenim šumsko-gospodarskim
područjem gospodari jedna šumsko-gospodarska radna
organizacija, koju osniva Skupština zajednice općina, kojadaje i suglasnost na statusne promjene ove radne organizacije.
— U pogledu osnivanja osnovnih organizacija udruženograda u sastavu šumsko-gospodarske radne organizacije, primjenjuju
se utvrđeni uvjeti Zakonom o udruženom radu, kao i društvenim
dogovorom razrađena mjerila za primjenjivanje zakonom
utvrđenih uvjeta.
— Izdvajanje osnovne organizacije udruženog rada iz sastava
šumsko-gospodarske radne organizacije, koja gospodari i upravlja
šumsko-gospodarstvenim područjem, može se izvršiti poduvjetom da nadležni organi i organizacije izmijene šumsko-gospodarsko
područje.
— Određeno je da određene stručne šumarske poslove u organizacijama
udruženog rada mogu obavljati radnici sa visokom
stručnom spremom (šumarski fakultet), a za određene specijalizirane
poslove na razini šumsko-gospodarskog područja, radne organizacije
treba da imaju određeni broj specijalista iz odgovarajućih
područja.
— Određuje se izrada šumsko-gospodarskih osnova područja,
koji moraju biti dugoročno ekoniomsko-financijski uravnoteženi,
kao i postupak organa za njihovo odobravanje.