DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ZADARSKO SAVJETOVANJE


SAMOUPRAVNI SPORAZUMI I DRUŠTVENI DOGOVORI OSNOVNI
ELEMENTI ORGANIZIRANJA I USMJERAVANJA MATERIJALNOG
I RADNOG POTENCIJALA NA POŠUMLJIVANJU JADRANSKOG
PODRUČJA


S. Vučijak i Ž. Radovanovlć
Uloga šume na Jadranskom području je višestruka — estetska, higijensko-
zdravstvena, zaštita i dr. Znači, prioritetna uloga pošumljivanja davno
opustjelih kamenjara Jadranskog krša, rezultira iz višestrukog uticaja šuma
na poboljšanje čovjekove okoline. Ozelenjavanje Jadranskog područja predstavlja
težak i složen posao s obzirom na površinu koju obuhvaća, nepovoljne
stanišne prilike i teške uslove za primjenu mehanizacije. Međutim, nije mnogo
učinjeno da se zeleni pokrivač proširi ili postojeći unaprijedi. Kao razlozi
za ovakvo stanje se obično navode nedovoljna materijalna sredstva i neizraženost
šire društvene akcije na rješavanju ovog problema. Nasuprot tome
se ukazuje na mnogo, do savršenstva projektiranih i izvedenih građevinskih,
objekata turističkog i drugog karaktera. Međutim, sve se više uviđa da to
nije dovoljno. Prekrasne građevine su ipak samo beton, kamen, čelik, koje
nas mogu impresionirati, ali ne nadahnuti i osvježiti. To može učiniti drveće,
njihov izgled, sklop i sjena krošanja. Divne, posebno estetske i rekreacione
doživljaje, pruža zeleni ambijent putniku koji mrvljen tokovima tehnološkog
razvoja i skučenog urbaniziranog života žuri da zaroni u plavetnilo mora.
Ali, kada ljetne žege obuhvate i prekriju Jadransko područje, potrebno je
i zelenilo koje može pružiti prirodnu oazu hlada i svježine i ublažiti ponekad
skoro nesnosne posljedice ljetnih vrućina. U drugim prilikama drveće
ublažava nalete vjetra, pljuskovite kiše i udare morskih valova. Zato se
svaki građevinski objekat treba okružiti zelenilom,
što se sada uvijek ne čini ili se radi na što jednostavniji način (zelenilo u
sanducima, nešto grmlja ili malih površina cvijeća). Podizanjem pravih šumskih
nasada objekti će biti višestruko privlačniji i posjećeniji u čemu se može
naći i ekonomsko opravdanje za ulaganje u pošumljivanje a problem ozelenjavanja
prostora se rješava u svojoj kompleksnosti i dugoročnosti.


Samoupravno sporazumijevanje
i društveno dogovaranje


Samoupravni sporazumi i društveni dogovori su vrlo pogodni i svrsishodni
instrumenti putem kojih zainteresirani mogu doprinijeti rješavanju pitanja
pošumljivanja na Jadranskom području. U procesu samoupravnog sporazumijevanja
i društvenog dogovaranja u vezi sa ovim problemom se utvrđuju
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 107     <-- 107 -->        PDF

zadaci, usklađuju interesi, udružuju rad i sredstva, definiraju nosioci obaveza,
prava i odgovornosti.


U toku sporazumijevanja i dogovaranja je naročito važno temeljito objektivno,
kontinuirano i jasno informiranje o pitanju korisnosti i neodložnosti
podizanja novih i unapređenja postojećih zelenih površina u cilju poboljšanja
radne i životne okoline čovjeka.


Ovim samoupravnim aktima treba preći uske interese i problem sagledati
u njegovom društvenom značaju. Naime, problem pošumljivanja
na području o kome je riječ mora se valorizirati šire nego što se to
može učiniti sa stanovišta vrste i obima korisnosti šume npr. za jedan turistički
objekat. Pitanje pošumljivanja ima višedimenzionalni značaj
i zahtijeva sporazumijevanje i dogovaranje mnogo
zainteresiranih , jer šuma mnogostruko utiče na pogodnost rada, odmora
i rekreacije. Zato će na ovom planu trebati uložiti mnogo strpljenja
i međusobnog razumijevanja da se iznađu i verificiraju objektivno optimalna
rješenja.


Inicijatori za pokretanje akcije


pošumljivanja


Inicijatori pokretanja poslova oko planiranja akcije na pošumljivanju
određenih prostora na Jadranskom području treba da budu mjesne zajednice
i organizacije udruženog rada. Nakon toga bi se osnovale interesne
zajednic e za pojedine regione na Jadranskom području koje bi preuzele
dalju brigu oko definiranja vrste i obima poslova u njihovim prostornim
i vremenskim dimenzijama, utvrđivanja visine troškova i njihovih izvora,
ekonomskih i drugih efekata. Kao posebno važan zadatak na pošumljivanju
Jadranskog područja, koji treba da riješi šumarska nauka i praksa, predstavlja
izučavanje i uvođenje suvremenih metoda pošumljivanja, kojima će
se osigurati optimalni biološki i ekonomski efekti ovih radova.


Prema tome, treba sinhronizirano poduzimati akcije organizacionog, tehničko-
tehnološkog i biološkog karaktera (proizvodnja sadnica, sjemena i dr.).
Nadalje, ova aktivnost se mora oblikovati tako da ima trajan karakter.


Samoupravni sporazumi i društveni dogovori


Samoupravnim sporazumima sklopljenim između OUR-a (ugostiteljskih,
turističkih, opskrbnih i dr.) bi se rješavalo pitanje onih pošumljivanja
za koje su najidirektnije zainteresirane te OUR-a. To bi bila pošumljivanja
oko objekata (turističkih, zdravstvenih i dr.).


Društvenim dogovorima u čijem sklapanju bi sudjelovale samoupravne
interne zajednice, sindikati, društvene organizacije, društveno-političke zajednice,
komore osigurali bi se i uskladiti interesi na pošumljivanju površina
od šireg značaja npr. podizanje park šuma, izletničkih šuma, pošumljivanje
prostora oko saobraćajnica, naselja, gradova.


Visina ulaganja i nosioci ulaganja rada
i sredstava


Visina ulaganja pojedinih učesnika bi se utvrdila u zavisnosti od stepena
ekonomske moći, zainteresiranosti i korisnosti koje oni imaju od šumskog
pokrivača. To bi se utvrdilo na odgovorajući način i putem samoupravnog
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 108     <-- 108 -->        PDF

sporazuma ili društvenog dogovora verificiralo kao obaveza. Sigurno je, da
će trebati teško stečeni dinar odvajati i usmjeravati na obogaćivanje krševitih
površina s drvećem koje će sobom donositi život i ljepotu i ublažavati
ili poboljšavati djelovanje klimatskih faktora karakterističnih za ovo podneblje.


Izvođenje radova


Izvođenje radova trebaju obavljati OUR-i specijalizirani za izvođenje
radova biološkog karaktera uz pomoć gorana, omladine, pripadnika JNA,
građana. Ne treba gajiti iluzije da će ovaj posao biti lak. Goli ili siromašni
krš će se ljuto opirati udaru krampa i teško će primiti novog stanovnika,
bez obzira što će on oplemeniti njegovu surovu ljepotu. Trebat će ponegdje
prenositi i oskudnu zemlju s jednog na drugo mjesto. Međutim, ujedinjenim
radnim potencijalom svih članova društvene zajednice mogu se ostvariti silni
zahvati na ozelenjavanju Jadranskog područja. Mladalački polet i snaga,
goransko angažovanje, požrtvovanost Armije, mudrost i iskustvo odraslih
koji su više puta pokazani i dokazani u sličnim i različitim situacijama garancija
su budućih uspjeha i na obnavljanju radova na pošumljavanju.


Dosadašnja iskustva


Na sličnim poslovima već je sklopljen — Društveni dogovor o utvrđivanju
površina, obimu i dinamici radova o pošumljivanju krša i financiranju


— između 18 hercegovačkih općina (Bileća, Čapljina, Čitluk, Duvno, Gacko,
Grude, Jablanica, Konjic, Listića, Livno, Ljubinje, Ljubuški, Mostar, Nevesinje,
Posušje, Prozor, Stolac, Trebinje). Predviđeno je pošumljivanje 50.000 ha
u toku 20 godina.
Zakonom o određivanju područja krša i učešće Republike u financiranju
radova na kršu koji je donijela Skupština SRBiH 26. travnja 1975. godine
učinjen je krupan korak na rješavanju pošumljivanja krša na ovom području.
Republika se obavezala da će sudjelovati s 50% u financiranju radova na
kršu pod uslovom da se samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima
osigura učešće od 50% od strane ostalih zainteresiranih institucija.


U vezi s ovim zadakom već su u 1975. godini ostvareni izvjesni rezultati
(pošumljeno preko 500 ha). Izvršena su pošumljivanja na području SO Bileće,
Čitluka, Gacka, Gruda, Jablanice, Konjica, Listiće, Livna, Ljubinja, Ljubuškog,
Mostara, Nevesinja, Posušja. Trebinja. Obzirom da su ovo početna
angažiranja na ovom poslu ona ohrabruju i vjerujemo da će se u narednom
periodu učiniti više i bolje.


Naime, izrada odgovarajuće tehničko-ekonomske dokumentacije (izvedbenih
projekata) postupak odobravanja od strane SO-a, proces prikupljanja
sredstava, će biti na još većem stupnju obzirom na iskustva koja se ističu
u toku realizacije dogovorenih zadataka. Nesumnjivo, da će i početne teškoće
oko angažiranja radne snage, sadnog materijala i druge biti postepeno sagledavane
u pravom obimu i savladane odgovarajućim međusobno dogovorenim
mjerama.