DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 104     <-- 104 -->        PDF

— Rauš,
Đ. (1975) Šumska vegetacija »Vorlanda« na lijevoj obali Save između
Orljave i Bosuta. Centar JAZU Vinkovci, knj. II — pp. 111-128, Zagreb;
— Schimitschek ,
E.: (1969) Grundzüge der Waldhygiene, Hamburg und
Berlin;
ZAKLJUČCI O SURADNJI SAP VOJVODINE I SR HRVATSKE
NA PROGRAMU ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA
IZ OBLASTI ŠUMARSTVA


Mogućnost suradnje na području znanstvenoistraživačkog rada iz oblasti
šumarstva između SAP Vojvodine i SR Hrvatske razmatrana je u Novom
Sadu 25. ožujka i u Jastrebarskom 12. travnja 1977. godine. U raspravama
su sudjelovali:inž. Rade Pavlović, sekretar Republičkog sekretarijata za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo, Zagreb

inž. Slavko Vlatković, načelnik Odelenja za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata
za poljoprivredu, Novi Sad

dr Ivan Herpka, dr Jovo Marković, dr Ištvan Jodal, dr Vojislav Guzina,
predstavnici Instituta za topolarstvo, Novi Sad
— inž. Slobodadn Grujić, predstavnik Nacionalnog parka »FRUŠKA GORA«,
Sremska Kamenica

inž. Slobodan Galović, predsjednik Zajednice šumarstva i prerade drva,
Zagreb

inž. Tomislav Krnjak, glavni inspektor u Inspektoratu za šumarstvo i
lovstvo, Zagreb

inž. Velimr Igrčić, tajnik Grupacije šumarstva u Zajednici šumarstva
i prerade drva

mr Joso Gračan, dr Nikola Komlenović, dr Dražen Cestar, dr Vladimir
Hren, dr Jakob Martinović, mr Antun Dokuš, mr Stevo Orlić, mr Milan
Bubnjević, inž. Marija Halambek, predstavnici Šumarskog instituta Jastrebarsko.
Na osnovi vođenih rasprava je zaključeno:


1. Suradnja Instituta za topolarstvo, Novi Sad i Šumarskog instituta,
Jastrebarsko je veoma značanja u okviru ukupne suradnje u oblasti šumarstva
i prerade drveta između SAP Vojvodine i SR Hrvatske. Ovu je suradnju
potrebno i dalje razvijati i unapređivati kroz direktna angažiranja ovih
institucija na razrješavanju konkrenih problema od interesa za privredu.
2. Nosioci su suradnje Institut za topolarstvo, Novi Sad, Šumarski institut,
Jastrebarsko i odgovarajuće republičke odnosno pokrajinske institucije
(Odjeljenje za šumarstvo, Inspektorat za šumarstvo i lovstvo, Zajednica za
šumarstvo i preradu drva).
318